ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

capital city

capital city ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • London ਉਚਾਰਨ London [en]
 • Ankara ਉਚਾਰਨ Ankara [tr]
 • Amsterdam ਉਚਾਰਨ Amsterdam [nl]
 • Santiago de Chile ਉਚਾਰਨ Santiago de Chile [es]
 • Asunción ਉਚਾਰਨ Asunción [es]
 • Brasilia ਉਚਾਰਨ Brasilia [pt]
 • Reykjavik ਉਚਾਰਨ Reykjavik [fr]
 • Antananarivo ਉਚਾਰਨ Antananarivo [en]
 • Atenas ਉਚਾਰਨ Atenas [es]
 • Riga ਉਚਾਰਨ Riga [de]
 • San Jose ਉਚਾਰਨ San Jose [en]
 • Argel ਉਚਾਰਨ Argel [es]
 • Malabo ਉਚਾਰਨ Malabo [fr]
 • Addis Abeba ਉਚਾਰਨ Addis Abeba [de]
 • Bujumbura ਉਚਾਰਨ Bujumbura [fr]
 • Dili ਉਚਾਰਨ Dili [en]
 • Gaborone ਉਚਾਰਨ Gaborone [es]
 • Bandar Seri Begawan ਉਚਾਰਨ Bandar Seri Begawan [en]
 • Roseau ਉਚਾਰਨ Roseau [fr]
 • Apia ਉਚਾਰਨ Apia [sm]
 • Asmara ਉਚਾਰਨ Asmara [es]
 • Accra ਉਚਾਰਨ Accra [de]
 • Abu Dabi ਉਚਾਰਨ Abu Dabi [es]
 • Addis Ababa ਉਚਾਰਨ Addis Ababa [en]
 • 斯德哥尔摩 ਉਚਾਰਨ 斯德哥尔摩 [zh]
 • Astaná ਉਚਾਰਨ Astaná [es]
 • Akkad ਉਚਾਰਨ Akkad [de]
 • Santo Domingo ਉਚਾਰਨ Santo Domingo [es]
 • Pasargadae ਉਚਾਰਨ Pasargadae [fa]
 • Abuya ਉਚਾਰਨ Abuya [es]
 • Asjabad ਉਚਾਰਨ Asjabad [es]
 • Sri Jayawardenepura ਉਚਾਰਨ Sri Jayawardenepura [en]
 • دارالحکومت ਉਚਾਰਨ دارالحکومت [ur]
 • Andorra la Vieja ਉਚਾਰਨ Andorra la Vieja [es]
 • Taipeh ਉਚਾਰਨ Taipeh [de]
 • راجدھانی ਉਚਾਰਨ راجدھانی [ur]
 • Ammán ਉਚਾਰਨ Ammán [es]
 • اشک آباد ਉਚਾਰਨ اشک آباد [ur]
 • Mbabani ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mbabani [ss] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Sarajavo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Sarajavo [bs] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Ashur ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ashur [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ