ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

capital city

capital city ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ