ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

carry out

carry out ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ