ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Catalan surnames

Catalan surnames ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Altarriba ਉਚਾਰਨ Altarriba [ca]
 • Arades ਉਚਾਰਨ Arades [ca]
 • Arbiol ਉਚਾਰਨ Arbiol [ca]
 • Barnada ਉਚਾਰਨ Barnada [ca]
 • Blanxer ਉਚਾਰਨ Blanxer [ca]
 • Bolós ਉਚਾਰਨ Bolós [ca]
 • Bonfill ਉਚਾਰਨ Bonfill [ca]
 • Brangolí ਉਚਾਰਨ Brangolí [ca]
 • Caralps ਉਚਾਰਨ Caralps [ca]
 • Codinachs ਉਚਾਰਨ Codinachs [ca]
 • Currius ਉਚਾਰਨ Currius [ca]
 • Faixedas ਉਚਾਰਨ Faixedas [ca]
 • Formentí ਉਚਾਰਨ Formentí [ca]
 • Gildbert ਉਚਾਰਨ Gildbert [ca]
 • Mascorda ਉਚਾਰਨ Mascorda [ca]
 • Muntasell ਉਚਾਰਨ Muntasell [ca]
 • Porcallas ਉਚਾਰਨ Porcallas [ca]
 • Surós ਉਚਾਰਨ Surós [ca]
 • Torrentà ਉਚਾਰਨ Torrentà [ca]
 • Vellvé ਉਚਾਰਨ Vellvé [ca]
 • Vilademat ਉਚਾਰਨ Vilademat [ca]
 • Alburna ਉਚਾਰਨ Alburna [ca]
 • Alfaràs ਉਚਾਰਨ Alfaràs [ca]
 • Arbosé ਉਚਾਰਨ Arbosé [ca]
 • Armanguer ਉਚਾਰਨ Armanguer [ca]
 • Aromí ਉਚਾਰਨ Aromí [ca]
 • Bartrolí ਉਚਾਰਨ Bartrolí [ca]
 • Brujats ਉਚਾਰਨ Brujats [ca]
 • Codinacs ਉਚਾਰਨ Codinacs [ca]
 • Diumenjó ਉਚਾਰਨ Diumenjó [ca]
 • Faixedes ਉਚਾਰਨ Faixedes [ca]
 • Genoher ਉਚਾਰਨ Genoher [ca]
 • Musquera ਉਚਾਰਨ Musquera [ca]
 • Nouvilas ਉਚਾਰਨ Nouvilas [ca]
 • Plantalech ਉਚਾਰਨ Plantalech [ca]
 • Rabell ਉਚਾਰਨ Rabell [ca]
 • Riembau ਉਚਾਰਨ Riembau [ca]
 • Robirola ਉਚਾਰਨ Robirola [ca]
 • Salleres ਉਚਾਰਨ Salleres [ca]
 • Talleda ਉਚਾਰਨ Talleda [ca]
 • Tornavells ਉਚਾਰਨ Tornavells [ca]
 • Colomina ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Colomina [ca | gl] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Resclosa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Resclosa [ca | gl] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Muntada ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Muntada [ca | gl] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Tremoleda ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tremoleda [ca] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Blanquer ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Blanquer [ca | gl] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Redorta ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Redorta [ca | gl] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ