ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Charles De Gaulle

Charles De Gaulle ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ