ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

ciego

ciego ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • kör ਉਚਾਰਨ
    kör [hu]
  • مطموس ਉਚਾਰਨ
    مطموس [ar]
  • طميس ਉਚਾਰਨ
    طميس [ar]