ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

classical pronunciation

classical pronunciation ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • barba ਉਚਾਰਨ barba [es]
 • millennium ਉਚਾਰਨ millennium [en]
 • pugna ਉਚਾਰਨ pugna [la]
 • cera ਉਚਾਰਨ cera [it]
 • exemplum ਉਚਾਰਨ exemplum [la]
 • emporium ਉਚਾਰਨ emporium [en]
 • peristylium ਉਚਾਰਨ peristylium [la]
 • pendeo ਉਚਾਰਨ pendeo [la]
 • novacula ਉਚਾਰਨ novacula [la]
 • domicilium ਉਚਾਰਨ domicilium [la]
 • tondēre ਉਚਾਰਨ tondēre [la]
 • infinitum ਉਚਾਰਨ infinitum [la]
 • latrina ਉਚਾਰਨ latrina [pt]