ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

cognom - Catalan

cognom - Catalan ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • abella ਉਚਾਰਨ abella [gl]
 • Abellí ਉਚਾਰਨ Abellí [ca]
 • Abelló ਉਚਾਰਨ Abelló [ca]
 • abras ਉਚਾਰਨ abras [es]
 • acosta ਉਚਾਰਨ acosta [es]
 • adeus ਉਚਾਰਨ adeus [pt]
 • Adrià ਉਚਾਰਨ Adrià [ca]
 • Adroer ਉਚਾਰਨ Adroer [ca]
 • Adroher ਉਚਾਰਨ Adroher [ca]
 • Adrover ਉਚਾਰਨ Adrover [ca]
 • Adzet ਉਚਾਰਨ Adzet [ca]
 • Agel ਉਚਾਰਨ Agel [fr]
 • Agelet ਉਚਾਰਨ Agelet [ca]
 • Agell ਉਚਾਰਨ Agell [sv]
 • Agramont ਉਚਾਰਨ Agramont [ca]
 • Agramunt ਉਚਾਰਨ Agramunt [ca]
 • Aguadé ਉਚਾਰਨ Aguadé [ca]
 • Aguilar ਉਚਾਰਨ Aguilar [fr]
 • aguja ਉਚਾਰਨ aguja [es]
 • Agustí ਉਚਾਰਨ Agustí [ca]
 • agut ਉਚਾਰਨ agut [ca]
 • Aiguabella ਉਚਾਰਨ Aiguabella [ca]
 • Alabau ਉਚਾਰਨ Alabau [ca]
 • alay ਉਚਾਰਨ alay [tt]
 • Albalat ਉਚਾਰਨ Albalat [ca]
 • albanell ਉਚਾਰਨ albanell [ca]
 • Albareda ਉਚਾਰਨ Albareda [ca]
 • Alberch ਉਚਾਰਨ Alberch [ca]
 • Alberich ਉਚਾਰਨ Alberich [de]
 • Alberola ਉਚਾਰਨ Alberola [ca]
 • Albertí ਉਚਾਰਨ Albertí [ca]
 • Albiñana ਉਚਾਰਨ Albiñana [ca]
 • Albinyana ਉਚਾਰਨ Albinyana [ca]
 • Albiol ਉਚਾਰਨ Albiol [ca]
 • Albó ਉਚਾਰਨ Albó [ca]
 • Albuja ਉਚਾਰਨ Albuja [ca]
 • Alburna ਉਚਾਰਨ Alburna [ca]
 • Alcina ਉਚਾਰਨ Alcina [pt]
 • Aldeguer ਉਚਾਰਨ Aldeguer [ca]
 • alegre ਉਚਾਰਨ alegre [pt]
 • alemany ਉਚਾਰਨ alemany [ca]
 • Aleñà ਉਚਾਰਨ Aleñà [ca]
 • Alenyà ਉਚਾਰਨ Alenyà [ca]
 • Aleu ਉਚਾਰਨ Aleu [fr]
 • Alfaràs ਉਚਾਰਨ Alfaràs [ca]
 • Algans ਉਚਾਰਨ Algans [fr]
 • aliguer ਉਚਾਰਨ aliguer [ca]
 • Alilic ਉਚਾਰਨ Alilic [ca]
 • Alilich ਉਚਾਰਨ Alilich [ca]
 • Aliu ਉਚਾਰਨ Aliu [ca]
 • allau ਉਚਾਰਨ allau [ca]
 • Allué ਉਚਾਰਨ Allué [ca]
 • Almar ਉਚਾਰਨ Almar [ca]
 • Almeda ਉਚਾਰਨ Almeda [pt]
 • Almela ਉਚਾਰਨ Almela [ca]
 • Almirall ਉਚਾਰਨ Almirall [es]
 • Alomar ਉਚਾਰਨ Alomar [es]
 • Alsina ਉਚਾਰਨ Alsina [ca]
 • Alsius ਉਚਾਰਨ Alsius [ca]
 • Altarriba ਉਚਾਰਨ Altarriba [ca]
 • Altisent ਉਚਾਰਨ Altisent [ca]
 • Alujas ਉਚਾਰਨ Alujas [ca]
 • amagat ਉਚਾਰਨ amagat [ca]
 • Amalla ਉਚਾਰਨ Amalla [ca]
 • amargant ਉਚਾਰਨ amargant [ca]
 • amat ਉਚਾਰਨ amat [ind]
 • Amatller ਉਚਾਰਨ Amatller [ca]
 • amer ਉਚਾਰਨ amer [fr]
 • ametller ਉਚਾਰਨ ametller [ca]
 • amic ਉਚਾਰਨ amic [oc]
 • Amich ਉਚਾਰਨ Amich [ca]
 • Amiel ਉਚਾਰਨ Amiel [ca]
 • Amigó ਉਚਾਰਨ Amigó [ca]
 • Andony ਉਚਾਰਨ Andony [ca]
 • Andreu ਉਚਾਰਨ Andreu [ca]
 • Angelats ਉਚਾਰਨ Angelats [ca]
 • Anglada ਉਚਾਰਨ Anglada [ca]
 • Anglas ਉਚਾਰਨ Anglas [ca]
 • Ansesa ਉਚਾਰਨ Ansesa [ca]
 • Anter ਉਚਾਰਨ Anter [nds]
 • Antoner ਉਚਾਰਨ Antoner [ca]
 • Antoni ਉਚਾਰਨ Antoni [ca]
 • Aradas ਉਚਾਰਨ Aradas [ca]
 • Arades ਉਚਾਰਨ Arades [ca]
 • Aragay ਉਚਾਰਨ Aragay [ca]
 • Aragó ਉਚਾਰਨ Aragó [ca]
 • aragonès ਉਚਾਰਨ aragonès [oc]
 • Aran ਉਚਾਰਨ Aran [eu]
 • Araus ਉਚਾਰਨ Araus [ca]
 • Arbat ਉਚਾਰਨ Arbat [bar]
 • Arbengou ਉਚਾਰਨ Arbengou [ca]
 • Arbiol ਉਚਾਰਨ Arbiol [ca]
 • Arbosé ਉਚਾਰਨ Arbosé [ca]
 • Arbossé ਉਚਾਰਨ Arbossé [ca]
 • Arbusà ਉਚਾਰਨ Arbusà [ca]
 • Arcarons ਉਚਾਰਨ Arcarons [ca]
 • Arcas ਉਚਾਰਨ Arcas [pt]
 • Aregay ਉਚਾਰਨ Aregay [ca]
 • Areñas ਉਚਾਰਨ Areñas [ca]
 • Argelés ਉਚਾਰਨ Argelés [ca]