ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Come again (please)

Come again (please) ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ