ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

congratulatory expression

congratulatory expression ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ