ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

conjugate the French verb aimer

conjugate the French verb aimer ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ