ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

contracciones

contracciones ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • pelo ਉਚਾਰਨ pelo [es]
 • al ਉਚਾਰਨ al [es]
 • del ਉਚਾਰਨ del [it]
 • cola ਉਚਾਰਨ cola [es]
 • pela ਉਚਾਰਨ pela [es]
 • pola ਉਚਾਰਨ pola [eo]
 • PAL ਉਚਾਰਨ PAL [pl]
 • he’d’ve ਉਚਾਰਨ he’d’ve [en]
 • pelos ਉਚਾਰਨ pelos [pt]
 • colo ਉਚਾਰਨ colo [eo]
 • tol ਉਚਾਰਨ tol [hu]
 • nel ਉਚਾਰਨ nel [it]
 • nesi ਉਚਾਰਨ nesi [sw]
 • tola ਉਚਾਰਨ tola [pt]
 • colos ਉਚਾਰਨ colos [ast]
 • polos ਉਚਾਰਨ polos [es]
 • peles ਉਚਾਰਨ peles [pt]
 • nesto ਉਚਾਰਨ nesto [eo]
 • nesti ਉਚਾਰਨ nesti [ast]
 • nestos ਉਚਾਰਨ nestos [ast]
 • nestes ਉਚਾਰਨ nestes [ast]
 • nesta ਉਚਾਰਨ nesta [pt]
 • naquel ਉਚਾਰਨ naquel [ast]
 • nesos ਉਚਾਰਨ nesos [ast]
 • naquello ਉਚਾਰਨ naquello [ast]
 • coles ਉਚਾਰਨ coles [ast]
 • nesa ਉਚਾਰਨ nesa [ast]
 • tolos ਉਚਾਰਨ tolos [pt]
 • naquelli ਉਚਾਰਨ naquelli [ast]
 • Neso ਉਚਾਰਨ Neso [it]
 • naquellos ਉਚਾਰਨ naquellos [ast]
 • neses ਉਚਾਰਨ neses [ast]
 • toles ਉਚਾਰਨ toles [ast]
 • naquella ਉਚਾਰਨ naquella [ast]
 • naquelles ਉਚਾਰਨ naquelles [ast]