ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

cooking dish

cooking dish ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ