ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

cord lashing: to breathe

cord lashing: to breathe ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • aho ਉਚਾਰਨ aho [fi]