ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

country

country ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Brasil ਉਚਾਰਨ Brasil [pt]
 • Australia ਉਚਾਰਨ Australia [en]
 • Portugal ਉਚਾਰਨ Portugal [pt]
 • Argentina ਉਚਾਰਨ Argentina [es]
 • 香港 ਉਚਾਰਨ 香港 [zh]
 • China ਉਚਾਰਨ China [de]
 • 中国 ਉਚਾਰਨ 中国 [zh]
 • 日本 ਉਚਾਰਨ 日本 [ja]
 • Venezuela ਉਚਾਰਨ Venezuela [es]
 • Chile ਉਚਾਰਨ Chile [es]
 • Italy ਉਚਾਰਨ Italy [en]
 • England ਉਚਾਰਨ England [en]
 • New Zealand ਉਚਾਰਨ New Zealand [en]
 • El Salvador ਉਚਾਰਨ El Salvador [en]
 • Japan ਉਚਾਰਨ Japan [en]
 • Nederland ਉਚਾਰਨ Nederland [nl]
 • United States ਉਚਾਰਨ United States [en]
 • Israel ਉਚਾਰਨ Israel [es]
 • Китай ਉਚਾਰਨ Китай [ru]
 • Brazil ਉਚਾਰਨ Brazil [en]
 • Alemania ਉਚਾਰਨ Alemania [es]
 • Sverige ਉਚਾਰਨ Sverige [sv]
 • Éire ਉਚਾਰਨ Éire [ga]
 • Italia ਉਚਾਰਨ Italia [es]
 • Italien ਉਚਾਰਨ Italien [fr]
 • Afghanistan ਉਚਾਰਨ Afghanistan [en]
 • land ਉਚਾਰਨ land [en]
 • Myanmar ਉਚਾਰਨ Myanmar [en]
 • 英国 ਉਚਾਰਨ 英国 [zh]
 • Qatar ਉਚਾਰਨ Qatar [en]
 • Polska ਉਚਾਰਨ Polska [pl]
 • Hrvatska ਉਚਾਰਨ Hrvatska [hr]
 • Éireann ਉਚਾਰਨ Éireann [ga]
 • 法国 ਉਚਾਰਨ 法国 [zh]
 • Kazakhstan ਉਚਾਰਨ Kazakhstan [en]
 • Mexico ਉਚਾਰਨ Mexico [en]
 • Indonesia ਉਚਾਰਨ Indonesia [en]
 • Brazilian ਉਚਾਰਨ Brazilian [en]
 • 中國 ਉਚਾਰਨ 中國 [zh]
 • Suriname ਉਚਾਰਨ Suriname [en]
 • Perú ਉਚਾਰਨ Perú [es]
 • bro ਉਚਾਰਨ bro [en]
 • Україна ਉਚਾਰਨ Україна [uk]
 • 德国 ਉਚਾਰਨ 德国 [zh]
 • 美国 ਉਚਾਰਨ 美国 [zh]
 • Maldives ਉਚਾਰਨ Maldives [en]
 • Belgique ਉਚਾਰਨ Belgique [fr]
 • Belarus ਉਚਾਰਨ Belarus [en]
 • Tunisia ਉਚਾਰਨ Tunisia [en]
 • Poland ਉਚਾਰਨ Poland [en]
 • Korea ਉਚਾਰਨ Korea [en]
 • Finlandia ਉਚਾਰਨ Finlandia [es]
 • Kenya ਉਚਾਰਨ Kenya [en]
 • Guinea Ecuatorial ਉਚਾਰਨ Guinea Ecuatorial [es]
 • Mauritius ਉਚਾਰਨ Mauritius [en]
 • Schweiz ਉਚਾਰਨ Schweiz [de]
 • Grecia ਉਚਾਰਨ Grecia [es]
 • Burkina Faso ਉਚਾਰਨ Burkina Faso [en]
 • Romania ਉਚਾਰਨ Romania [en]
 • Polen ਉਚਾਰਨ Polen [de]
 • Rusia ਉਚਾਰਨ Rusia [es]
 • Iran ਉਚਾਰਨ Iran [fa]
 • Ukraine ਉਚਾਰਨ Ukraine [en]
 • emirates ਉਚਾਰਨ emirates [en]
 • Turkmenistan ਉਚਾਰਨ Turkmenistan [en]
 • Mongolia ਉਚਾਰਨ Mongolia [en]
 • Columbia ਉਚਾਰਨ Columbia [en]
 • South Africa ਉਚਾਰਨ South Africa [en]
 • Serbia ਉਚਾਰਨ Serbia [en]
 • pais ਉਚਾਰਨ pais [pt]
 • Syria ਉਚਾਰਨ Syria [en]
 • Irland ਉਚਾਰਨ Irland [de]
 • Algeria ਉਚਾਰਨ Algeria [en]
 • South Korea ਉਚਾਰਨ South Korea [en]
 • República Federativa do Brasil ਉਚਾਰਨ República Federativa do Brasil [pt]
 • Marshall ਉਚਾਰਨ Marshall [en]
 • Malta ਉਚਾਰਨ Malta [it]
 • Islandia ਉਚਾਰਨ Islandia [en]
 • 德國 ਉਚਾਰਨ 德國 [wuu]
 • Papua New Guinea ਉਚਾਰਨ Papua New Guinea [en]
 • Brunei ਉਚਾਰਨ Brunei [en]
 • Kanada ਉਚਾਰਨ Kanada [hu]
 • Taiwan ਉਚਾਰਨ Taiwan [en]
 • Danmark ਉਚਾਰਨ Danmark [da]
 • caraibi ਉਚਾਰਨ caraibi [it]
 • Congo ਉਚਾਰਨ Congo [fr]
 • Spanien ਉਚਾਰਨ Spanien [de]
 • Канада ਉਚਾਰਨ Канада [tt]
 • الكويت ਉਚਾਰਨ الكويت [ar]
 • indien ਉਚਾਰਨ indien [de]
 • Morocco ਉਚਾਰਨ Morocco [en]
 • 美國 ਉਚਾਰਨ 美國 [zh]
 • 俄罗斯 ਉਚਾਰਨ 俄罗斯 [zh]
 • Swiss ਉਚਾਰਨ Swiss [en]
 • Kurdistan ਉਚਾਰਨ Kurdistan [kmr]
 • 韓國 ਉਚਾਰਨ 韓國 [cdo]
 • 韩国 ਉਚਾਰਨ 韩国 [hak]
 • 西班牙 ਉਚਾਰਨ 西班牙 [zh]
 • Siria ਉਚਾਰਨ Siria [es]
 • Ukraina ਉਚਾਰਨ Ukraina [pl]