ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

country names in Indonesian

country names in Indonesian ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Finlandia ਉਚਾਰਨ Finlandia [es]
 • Rusia ਉਚਾਰਨ Rusia [es]
 • Islandia ਉਚਾਰਨ Islandia [en]
 • Norwegia ਉਚਾਰਨ Norwegia [pl]
 • spanyol ਉਚਾਰਨ spanyol [hu]
 • Rumania ਉਚਾਰਨ Rumania [es]
 • Jerman ਉਚਾਰਨ Jerman [ind]
 • Polandia ਉਚਾਰਨ Polandia [ind]
 • Aljazair ਉਚਾਰਨ Aljazair [ind]
 • Republik Rakyat China ਉਚਾਰਨ Republik Rakyat China [ind]
 • Perancis ਉਚਾਰਨ Perancis [ind]
 • Swedia ਉਚਾਰਨ Swedia [ind]
 • Yunani ਉਚਾਰਨ Yunani [ind]
 • Hongaria ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Hongaria [ind] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ