ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

cuarteto

cuarteto ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • chirigota ਉਚਾਰਨ
    chirigota [es]
  • comparsa ਉਚਾਰਨ
    comparsa [es]
  • coro ਉਚਾਰਨ
    coro [it]