ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Cymraeg

Cymraeg ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Perth ਉਚਾਰਨ Perth [en]
 • dot ਉਚਾਰਨ dot [en]
 • bil ਉਚਾਰਨ bil [sv]
 • punt ਉਚਾਰਨ punt [nl]
 • abad ਉਚਾਰਨ abad [es]
 • bûm ਉਚਾਰਨ bûm [kmr]
 • hael ਉਚਾਰਨ hael [af]
 • berf ਉਚਾਰਨ berf [kmr]
 • rhew ਉਚਾਰਨ rhew [cy]
 • bwrw glaw ਉਚਾਰਨ bwrw glaw [cy]
 • ei phen ਉਚਾਰਨ ei phen [cy]
 • cynnes ਉਚਾਰਨ cynnes [cy]
 • bwrw cesair ਉਚਾਰਨ bwrw cesair [cy]
 • wybr ਉਚਾਰਨ wybr [cy]
 • nesáu ਉਚਾਰਨ nesáu [cy]
 • llamu ਉਚਾਰਨ llamu [cy]
 • tîm ਉਚਾਰਨ tîm [cy]
 • stormus ਉਚਾਰਨ stormus [cy]
 • dotiau ਉਚਾਰਨ dotiau [cy]
 • glòs ਉਚਾਰਨ glòs [cy]
 • sgìl ਉਚਾਰਨ sgìl [cy]
 • Llanbrynmair ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Llanbrynmair [cy] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ