ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

czułostki

czułostki ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • kochanie ਉਚਾਰਨ kochanie [pl]
 • gabi ਉਚਾਰਨ gabi [de]
 • Zbysio ਉਚਾਰਨ Zbysio [pl]
 • słoneczko ਉਚਾਰਨ słoneczko [pl]
 • złotko ਉਚਾਰਨ złotko [pl]
 • serduszko ਉਚਾਰਨ serduszko [pl]
 • Jędruś ਉਚਾਰਨ Jędruś [pl]
 • Gabrysia ਉਚਾਰਨ Gabrysia [pl]
 • melodramatyczny ਉਚਾਰਨ melodramatyczny [pl]
 • Józieczka ਉਚਾਰਨ Józieczka [pl]
 • Joasia ਉਚਾਰਨ Joasia [pl]
 • wnusia ਉਚਾਰਨ wnusia [pl]
 • słonko ਉਚਾਰਨ słonko [pl]
 • dzióbek ਉਚਾਰਨ dzióbek [pl]
 • Filuś ਉਚਾਰਨ Filuś [pl]
 • Emilcia ਉਚਾਰਨ Emilcia [pl]
 • Irenka ਉਚਾਰਨ Irenka [hr]
 • Dosia ਉਚਾਰਨ Dosia [pl]
 • Cacuś ਉਚਾਰਨ Cacuś [pl]
 • lalunia ਉਚਾਰਨ lalunia [pl]
 • Emilka ਉਚਾਰਨ Emilka [pl]
 • Halusia ਉਚਾਰਨ Halusia [pl]
 • Toluś ਉਚਾਰਨ Toluś [pl]
 • Stasio ਉਚਾਰਨ Stasio [pl]
 • pieszczotka ਉਚਾਰਨ pieszczotka [pl]
 • niuniuś ਉਚਾਰਨ niuniuś [pl]
 • dziubuś ਉਚਾਰਨ dziubuś [pl]
 • Teoś ਉਚਾਰਨ Teoś [pl]