ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

deregulation

deregulation ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ