ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Difficult characters of Chinese

Difficult characters of Chinese ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 釕 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 齔 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 睚 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 軔 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 黌 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 髫 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鯫 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 喹 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 紼 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 麇 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 酡 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鄆 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 鯧 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 忭 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 鏤 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 傴 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 呋 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 埽 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 厙 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 椏 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 亍 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 嗾 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 佤 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 讞 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 虼 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 黟 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 痧 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 氘 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 匭 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 揎 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 魈 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鼉 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 倨 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 玎 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 讖 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 龠 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 甑 ਉਚਾਰਨ [gan]
 • 嚦 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 噦 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 陂 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 舁 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 濮 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 扃 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 詬 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 邾 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 驊 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 卮 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 嘀 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 饈 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 珩 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 蚰 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 攖 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鵒 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鱖 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 摭 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 嗬 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 茭 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 襞 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 汜 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 驂 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 軛 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 抻 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 墒 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 疣 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 廡 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 騏 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 玟 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 鯗 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 甏 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 驄 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 瘞 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 疵 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 苒 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 朐 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 藶 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 鏨 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 祜 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 僭 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 氕 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 輅 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 綸 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 燁 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 笪 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 耔 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 坻 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 岣 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 弳 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 阱 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 駔 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 孛 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 炔 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 砹 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 嗍 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 噱 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 氚 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 沍 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 蜱 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 蹙 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 瘵 ਉਚਾਰਨ [hak]
 • 瓚 ਉਚਾਰਨ [zh]