ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Difficult characters of Chinese

Difficult characters of Chinese ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 攮 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 黿 ਉਚਾਰਨ 黿 [zh]
 • 坶 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 碭 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 苤 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 啖 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 劭 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 肫 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 苻 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 髟 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 繹 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 墉 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 攛 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 朊 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 芰 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 囅 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 魃 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 醪 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 菔 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 臚 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 鰩 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 暾 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 蕘 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 牮 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 亳 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 蓯 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 嗉 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 頊 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 塍 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鵓 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鯔 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 岍 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 糴 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 黼 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 顬 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 黻 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 肓 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 堠 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 邴 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 閌 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 仉 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 郟 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 鱭 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鼴 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 坭 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 嘞 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 泮 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 咭 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 闈 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 笏 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 餱 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 剮 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 洮 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 僉 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 魍 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 噌 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 薏 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 㓁 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 鶇 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 圻 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 筅 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 鰣 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 邙 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 嚳 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 豇 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 盱 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 馕 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 拶 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 掮 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 靛 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 堝 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 圉 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 芟 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 忻 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 懌 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 鷓 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 尕 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 俟 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 胍 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 柢 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 餳 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 嗶 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 夤 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 騭 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 侑 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 塤 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 庥 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 儔 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 脬 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 仵 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 啶 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 蠼 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 溈 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 佻 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 魑 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 坫 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 嵊 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 沅 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 堇 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 岫 ਉਚਾਰਨ [yue]