ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

diminish

diminish ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ