ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

dimly lit

dimly lit ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ