ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

dismissal

dismissal ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ