ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

do not pronounce as French

do not pronounce as French ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • raison d'être ਉਚਾਰਨ raison d'être [fr]
  • François Rabelais ਉਚਾਰਨ François Rabelais [fr]
  • pièce de résistance ਉਚਾਰਨ pièce de résistance [fr]
  • Gravois Mills, Missouri ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Gravois Mills, Missouri [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ