ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

dureń

dureń ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • idiota ਉਚਾਰਨ idiota [pt]
  • cep ਉਚਾਰਨ cep [tr]
  • ciemnota ਉਚਾਰਨ ciemnota [pl]
  • kiep ਉਚਾਰਨ kiep [pl]
  • pacan ਉਚਾਰਨ pacan [pl]
  • matolstwo ਉਚਾਰਨ matolstwo [pl]
  • Matole ਉਚਾਰਨ Matole [pl]
  • durnia ਉਚਾਰਨ durnia [pl]