ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

egennamn

egennamn ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Jakobsson ਉਚਾਰਨ Jakobsson [sv]
 • James ਉਚਾਰਨ James [en]
 • Jan-Åke ਉਚਾਰਨ Jan-Åke [sv]
 • Jan-Eric ਉਚਾਰਨ Jan-Eric [sv]
 • Jan-Erik ਉਚਾਰਨ Jan-Erik [sv]
 • Jan-Olof ਉਚਾਰਨ Jan-Olof [sv]
 • Jan-Olov ਉਚਾਰਨ Jan-Olov [sv]
 • Jan-Ove ਉਚਾਰਨ Jan-Ove [sv]
 • Jane ਉਚਾਰਨ Jane [en]
 • Janet ਉਚਾਰਨ Janet [en]
 • Janne ਉਚਾਰਨ Janne [fi]
 • Jansson ਉਚਾਰਨ Jansson [sv]
 • Jarl ਉਚਾਰਨ Jarl [no]
 • Järle (Jerle) ਉਚਾਰਨ Järle (Jerle) [sv]
 • Jenny ਉਚਾਰਨ Jenny [en]
 • Jens ਉਚਾਰਨ Jens [de]
 • Jerker ਉਚਾਰਨ Jerker [en]
 • Jerry ਉਚਾਰਨ Jerry [en]
 • Jesper ਉਚਾਰਨ Jesper [sv]
 • Jim ਉਚਾਰਨ Jim [fr]
 • Jimmy ਉਚਾਰਨ Jimmy [en]
 • Joacim ਉਚਾਰਨ Joacim [sv]
 • Joakim ਉਚਾਰਨ Joakim [sv]
 • Johan ਉਚਾਰਨ Johan [nl]
 • Johansson ਉਚਾਰਨ Johansson [da]
 • Johnny ਉਚਾਰਨ Johnny [en]
 • Johny ਉਚਾਰਨ Johny [sv]
 • Joline ਉਚਾਰਨ Joline [sv]
 • Jonasson ਉਚਾਰਨ Jonasson [sv]
 • Jonathan ਉਚਾਰਨ Jonathan [en]
 • Jönköping ਉਚਾਰਨ Jönköping [sv]
 • Jonny ਉਚਾਰਨ Jonny [en]
 • Jöns ਉਚਾਰਨ Jöns [sv]
 • Jonsson ਉਚਾਰਨ Jonsson [sv]
 • Jönsson ਉਚਾਰਨ Jönsson [sv]
 • Jörgen ਉਚਾਰਨ Jörgen [sv]
 • Josef ਉਚਾਰਨ Josef [de]
 • Josefin ਉਚਾਰਨ Josefin [sv]
 • Josefina ਉਚਾਰਨ Josefina [ca]
 • Judit ਉਚਾਰਨ Judit [sv]
 • Judith ਉਚਾਰਨ Judith [en]
 • Juhani ਉਚਾਰਨ Juhani [fi]
 • Julia ਉਚਾਰਨ Julia [en]
 • Juliana ਉਚਾਰਨ Juliana [es]
 • Julius ਉਚਾਰਨ Julius [en]
 • Justina ਉਚਾਰਨ Justina [pt]
 • Justus ਉਚਾਰਨ Justus [de]
 • Jylland ਉਚਾਰਨ Jylland [da]
 • Kaarina ਉਚਾਰਨ Kaarina [fi]
 • Kaj ਉਚਾਰਨ Kaj [eo]
 • Kajsa ਉਚਾਰਨ Kajsa [sv]
 • Kalevi ਉਚਾਰਨ Kalevi [fi]
 • Kållandsö ਉਚਾਰਨ Kållandsö [sv]
 • Kalmar ਉਚਾਰਨ Kalmar [sv]
 • Kambodja ਉਚਾਰਨ Kambodja [sv]
 • Kåre ਉਚਾਰਨ Kåre [no]
 • Karelen ਉਚਾਰਨ Karelen [sv]
 • Karin ਉਚਾਰਨ Karin [sv]
 • Karina ਉਚਾਰਨ Karina [es]
 • Karl-Axel ਉਚਾਰਨ Karl-Axel [sv]
 • Karl-Erik ਉਚਾਰਨ Karl-Erik [sv]
 • Karl-Gunnar ਉਚਾਰਨ Karl-Gunnar [sv]
 • Karl-Gustaf ਉਚਾਰਨ Karl-Gustaf [sv]
 • Karl-Gustav ਉਚਾਰਨ Karl-Gustav [sv]
 • Karl-Johan ਉਚਾਰਨ Karl-Johan [sv]
 • Karlshamn ਉਚਾਰਨ Karlshamn [sv]
 • Karlskoga ਉਚਾਰਨ Karlskoga [sv]
 • Karlskrona ਉਚਾਰਨ Karlskrona [sv]
 • Karlsson ਉਚਾਰਨ Karlsson [sv]
 • Karlstad ਉਚਾਰਨ Karlstad [sv]
 • Karola ਉਚਾਰਨ Karola [de]
 • Katrina ਉਚਾਰਨ Katrina [en]
 • Katrineholm ਉਚਾਰਨ Katrineholm [sv]
 • Kennert ਉਚਾਰਨ Kennert [sv]
 • Kennet ਉਚਾਰਨ Kennet [sv]
 • Kenneth ਉਚਾਰਨ Kenneth [sv]
 • Kenny ਉਚਾਰਨ Kenny [en]
 • Kent ਉਚਾਰਨ Kent [sv]
 • Kenth ਉਚਾਰਨ Kenth [sv]
 • Kersti ਉਚਾਰਨ Kersti [sv]
 • Kerstin ਉਚਾਰਨ Kerstin [sv]
 • Kevin ਉਚਾਰਨ Kevin [en]
 • Kiruna ਉਚਾਰਨ Kiruna [sv]
 • Kjell ਉਚਾਰਨ Kjell [sv]
 • Kjell-Åke ਉਚਾਰਨ Kjell-Åke [sv]
 • Klas ਉਚਾਰਨ Klas [nl]
 • Kongahälla ਉਚਾਰਨ Kongahälla [sv]
 • Konstantia ਉਚਾਰਨ Konstantia [sv]
 • Konstantin ਉਚਾਰਨ Konstantin [fi]
 • köping ਉਚਾਰਨ köping [sv]
 • Koppom ਉਚਾਰਨ Koppom [sv]
 • Kornelia ਉਚਾਰਨ Kornelia [pl]
 • Kramfors ਉਚਾਰਨ Kramfors [sv]
 • Krister ਉਚਾਰਨ Krister [sv]
 • Kristian ਉਚਾਰਨ Kristian [fi]
 • Kristianopel ਉਚਾਰਨ Kristianopel [sv]
 • Kristianstad ਉਚਾਰਨ Kristianstad [sv]
 • Kristin ਉਚਾਰਨ Kristin [no]
 • Kristine ਉਚਾਰਨ Kristine [da]
 • Kristinehamn ਉਚਾਰਨ Kristinehamn [sv]