ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

employee

employee ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ