ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

empresário

empresário ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ