ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

entrepreneur

entrepreneur ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ