ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

exceptions to phonetic rules

exceptions to phonetic rules ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • hier ਉਚਾਰਨ hier [fr]
 • Mars ਉਚਾਰਨ Mars [fr]
 • femme ਉਚਾਰਨ femme [fr]
 • nous faisons ਉਚਾਰਨ nous faisons [fr]
 • autobus ਉਚਾਰਨ autobus [it]
 • mille ਉਚਾਰਨ mille [fr]
 • tranquille ਉਚਾਰਨ tranquille [fr]
 • trop ਉਚਾਰਨ trop [fr]
 • lys ਉਚਾਰਨ lys [fr]
 • orchestre ਉਚਾਰਨ orchestre [fr]
 • gaz ਉਚਾਰਨ gaz [fr]
 • granit ਉਚਾਰਨ granit [fr]