ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

fælleskøn

fælleskøn ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • en ਉਚਾਰਨ en [fr]
 • den ਉਚਾਰਨ den [de]
 • min ਉਚਾਰਨ min [da]
 • én ਉਚਾਰਨ én [hu]
 • nitten ਉਚਾਰਨ nitten [da]
 • selvbeherskelse ਉਚਾਰਨ selvbeherskelse [no]
 • bestyrtelse ਉਚਾਰਨ bestyrtelse [da]
 • fortrolighed ਉਚਾਰਨ fortrolighed [da]
 • forløsning ਉਚਾਰਨ forløsning [da]
 • slåen ਉਚਾਰਨ slåen [da]
 • stirren ਉਚਾਰਨ stirren [da]
 • flovhed ਉਚਾਰਨ flovhed [da]