ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Företagsnamn

Företagsnamn ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • H&M ਉਚਾਰਨ H&M [sv]
  • Telia sonera ਉਚਾਰਨ Telia sonera [sv]
  • Sagem ਉਚਾਰਨ Sagem [fr]