ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

förnamn

förnamn ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Ellert ਉਚਾਰਨ Ellert [sv]
 • Ellie ਉਚਾਰਨ Ellie [en]
 • Ellinor ਉਚਾਰਨ Ellinor [sv]
 • Elliot ਉਚਾਰਨ Elliot [en]
 • Elly ਉਚਾਰਨ Elly [sv]
 • Elmer ਉਚਾਰਨ Elmer [en]
 • Elna ਉਚਾਰਨ Elna [fi]
 • Elof ਉਚਾਰਨ Elof [sv]
 • Elon ਉਚਾਰਨ Elon [sv]
 • Elov ਉਚਾਰਨ Elov [sv]
 • Elsa ਉਚਾਰਨ Elsa [sv]
 • Else-Marie ਉਚਾਰਨ Else-Marie [sv]
 • Elsi ਉਚਾਰਨ Elsi [fi]
 • Elsie ਉਚਾਰਨ Elsie [en]
 • Elsy ਉਚਾਰਨ Elsy [sv]
 • Elton ਉਚਾਰਨ Elton [sv]
 • Elvi ਉਚਾਰਨ Elvi [fi]
 • Elvin ਉਚਾਰਨ Elvin [sv]
 • Elving ਉਚਾਰਨ Elving [sv]
 • Elvir ਉਚਾਰਨ Elvir [sv]
 • Elvy ਉਚਾਰਨ Elvy [sv]
 • Emelia ਉਚਾਰਨ Emelia [sv]
 • Emelie ਉਚਾਰਨ Emelie [sv]
 • Emerentia ਉਚਾਰਨ Emerentia [sv]
 • Emmy ਉਚਾਰਨ Emmy [en]
 • Enar ਉਚਾਰਨ Enar [sv]
 • Engelbert ਉਚਾਰਨ Engelbert [de]
 • Engelbrekt ਉਚਾਰਨ Engelbrekt [sv]
 • Enok ਉਚਾਰਨ Enok [de]
 • Erhard ਉਚਾਰਨ Erhard [de]
 • Erik ਉਚਾਰਨ Erik [fi]
 • Erland ਉਚਾਰਨ Erland [sv]
 • Erling ਉਚਾਰਨ Erling [sv]
 • Ernfrid ਉਚਾਰਨ Ernfrid [sv]
 • ernst ਉਚਾਰਨ ernst [de]
 • Esbjörn ਉਚਾਰਨ Esbjörn [sv]
 • Eskil ਉਚਾਰਨ Eskil [sv]
 • Estelle ਉਚਾਰਨ Estelle [fr]
 • Estrid ਉਚਾਰਨ Estrid [sv]
 • Ethel ਉਚਾਰਨ Ethel [en]
 • Eufemia ਉਚਾਰਨ Eufemia [gl]
 • Eugén ਉਚਾਰਨ Eugén [sv]
 • Eva-Britt ਉਚਾਰਨ Eva-Britt [sv]
 • Eva-Lena ਉਚਾਰਨ Eva-Lena [sv]
 • Eva-Lotta ਉਚਾਰਨ Eva-Lotta [sv]
 • Eva-Marie ਉਚਾਰਨ Eva-Marie [sv]
 • Evald ਉਚਾਰਨ Evald [et]
 • Evelyn ਉਚਾਰਨ Evelyn [en]
 • Evert ਉਚਾਰਨ Evert [sv]
 • Evy ਉਚਾਰਨ Evy [en]
 • Ewa ਉਚਾਰਨ Ewa [pl]
 • Fanny ਉਚਾਰਨ Fanny [en]
 • Felicia ਉਚਾਰਨ Felicia [ro]
 • Felix ਉਚਾਰਨ Felix [en]
 • Filippa ਉਚਾਰਨ Filippa [sv]
 • Florence ਉਚਾਰਨ Florence [en]
 • Folke ਉਚਾਰਨ Folke [sv]
 • Frans ਉਚਾਰਨ Frans [sv]
 • Fred ਉਚਾਰਨ Fred [da]
 • Fredrik ਉਚਾਰਨ Fredrik [sv]
 • Fredrika ਉਚਾਰਨ Fredrika [sv]
 • Freja ਉਚਾਰਨ Freja [no]
 • Frida ਉਚਾਰਨ Frida [sv]
 • Frideborg ਉਚਾਰਨ Frideborg [sv]
 • Fridolf ਉਚਾਰਨ Fridolf [sv]
 • Fritiof ਉਚਾਰਨ Fritiof [sv]
 • Fritjof ਉਚਾਰਨ Fritjof [sv]
 • Frits ਉਚਾਰਨ Frits [sv]
 • Gabriella ਉਚਾਰਨ Gabriella [en]
 • Gärd ਉਚਾਰਨ Gärd [sv]
 • George ਉਚਾਰਨ George [en]
 • Gerd ਉਚਾਰਨ Gerd [ca]
 • Gerda ਉਚਾਰਨ Gerda [de]
 • Gerhard ਉਚਾਰਨ Gerhard [de]
 • Germund ਉਚਾਰਨ Germund [sv]
 • gert ਉਚਾਰਨ gert [sv]
 • Gertie ਉਚਾਰਨ Gertie [sv]
 • Gertrud ਉਚਾਰਨ Gertrud [de]
 • Gideon ਉਚਾਰਨ Gideon [en]
 • Gilbert ਉਚਾਰਨ Gilbert [en]
 • Gillis ਉਚਾਰਨ Gillis [nl]
 • Glenn ਉਚਾਰਨ Glenn [en]
 • Göran ਉਚਾਰਨ Göran [sv]
 • Görel ਉਚਾਰਨ Görel [sv]
 • Görgen ਉਚਾਰਨ Görgen [sv]
 • Gösta ਉਚਾਰਨ Gösta [sv]
 • Göta ਉਚਾਰਨ Göta [sv]
 • Göte ਉਚਾਰਨ Göte [sv]
 • Gottfrid ਉਚਾਰਨ Gottfrid [sv]
 • Gotthard ਉਚਾਰਨ Gotthard [de]
 • Greger ਉਚਾਰਨ Greger [sv]
 • Gudmund ਉਚਾਰਨ Gudmund [sv]
 • Gudrun ਉਚਾਰਨ Gudrun [sv]
 • Gull-Britt ਉਚਾਰਨ Gull-Britt [sv]
 • Gullan ਉਚਾਰਨ Gullan [sv]
 • Gullbritt ਉਚਾਰਨ Gullbritt [sv]
 • Gulli ਉਚਾਰਨ Gulli [is]
 • Gullvi ਉਚਾਰਨ Gullvi [sv]
 • Gully ਉਚਾਰਨ Gully [en]
 • Gun ਉਚਾਰਨ Gun [en]