ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

förnamn

förnamn ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Gun-Britt ਉਚਾਰਨ Gun-Britt [sv]
 • Gunborg ਉਚਾਰਨ Gunborg [sv]
 • Gunbritt ਉਚਾਰਨ Gunbritt [sv]
 • Gunda ਉਚਾਰਨ Gunda [sv]
 • Gunder ਉਚਾਰਨ Gunder [sv]
 • Gunhild ਉਚਾਰਨ Gunhild [sv]
 • Gunilla ਉਚਾਰਨ Gunilla [sv]
 • Gunnar ਉਚਾਰਨ Gunnar [is]
 • Gunnel ਉਚਾਰਨ Gunnel [sv]
 • Gunvald ਉਚਾਰਨ Gunvald [sv]
 • Gunvor ਉਚਾਰਨ Gunvor [sv]
 • Gurli ਉਚਾਰਨ Gurli [sv]
 • Gustaf ਉਚਾਰਨ Gustaf [sv]
 • Gustava ਉਚਾਰਨ Gustava [sv]
 • Hadar ਉਚਾਰਨ Hadar [es]
 • Håkan ਉਚਾਰਨ Håkan [sv]
 • Halvar ਉਚਾਰਨ Halvar [sv]
 • Halvard ਉਚਾਰਨ Halvard [no]
 • Hampus ਉਚਾਰਨ Hampus [sv]
 • Hannes ਉਚਾਰਨ Hannes [fi]
 • Hans-Åke ਉਚਾਰਨ Hans-Åke [sv]
 • Hans-Erik ਉਚਾਰਨ Hans-Erik [sv]
 • Hans-Olof ਉਚਾਰਨ Hans-Olof [sv]
 • Harriet ਉਚਾਰਨ Harriet [en]
 • Hartvig ਉਚਾਰਨ Hartvig [da]
 • Hasse ਉਚਾਰਨ Hasse [de]
 • Hedvig ਉਚਾਰਨ Hedvig [hu]
 • Helén ਉਚਾਰਨ Helén [ast]
 • Heléne ਉਚਾਰਨ Heléne [sv]
 • Helfrid ਉਚਾਰਨ Helfrid [sv]
 • Helge ਉਚਾਰਨ Helge [da]
 • Helmi ਉਚਾਰਨ Helmi [fi]
 • Helny ਉਚਾਰਨ Helny [sv]
 • Henning ਉਚਾਰਨ Henning [sv]
 • Henny ਉਚਾਰਨ Henny [sv]
 • Henric ਉਚਾਰਨ Henric [sv]
 • Henrietta ਉਚਾਰਨ Henrietta [en]
 • Henriette ਉਚਾਰਨ Henriette [no]
 • Henry ਉਚਾਰਨ Henry [en]
 • Herbert ਉਚਾਰਨ Herbert [en]
 • Heribert ਉਚਾਰਨ Heribert [sv]
 • Herta ਉਚਾਰਨ Herta [de]
 • Hilbert ਉਚਾਰਨ Hilbert [sv]
 • Hilda ਉਚਾਰਨ Hilda [en]
 • Hildegard ਉਚਾਰਨ Hildegard [de]
 • Hilding ਉਚਾਰਨ Hilding [sv]
 • Hildur ਉਚਾਰਨ Hildur [sv]
 • Hillevi ਉਚਾਰਨ Hillevi [fi]
 • Hilma ਉਚਾਰਨ Hilma [pt]
 • Hilmer ਉਚਾਰਨ Hilmer [de]
 • Hjalmar ਉਚਾਰਨ Hjalmar [sv]
 • Hjördis ਉਚਾਰਨ Hjördis [sv]
 • Holger ਉਚਾਰਨ Holger [de]
 • Holmfrid ਉਚਾਰਨ Holmfrid [sv]
 • Inez ਉਚਾਰਨ Inez [es]
 • Ing-Britt ਉਚਾਰਨ Ing-Britt [sv]
 • Ing-Mari ਉਚਾਰਨ Ing-Mari [sv]
 • Ing-Marie ਉਚਾਰਨ Ing-Marie [sv]
 • Inga-Britt ਉਚਾਰਨ Inga-Britt [sv]
 • Inga-Lena ਉਚਾਰਨ Inga-Lena [sv]
 • Inga-Lill ਉਚਾਰਨ Inga-Lill [sv]
 • Inga-Lisa ਉਚਾਰਨ Inga-Lisa [sv]
 • Inga-Maj ਉਚਾਰਨ Inga-Maj [sv]
 • Ingalill ਉਚਾਰਨ Ingalill [sv]
 • Ingbritt ਉਚਾਰਨ Ingbritt [sv]
 • Inge ਉਚਾਰਨ Inge [sv]
 • Ingegärd ਉਚਾਰਨ Ingegärd [sv]
 • Ingegerd ਉਚਾਰਨ Ingegerd [sv]
 • Ingela ਉਚਾਰਨ Ingela [sv]
 • Ingemund ਉਚਾਰਨ Ingemund [sv]
 • Ingmar ਉਚਾਰਨ Ingmar [sv]
 • Ingrid ਉਚਾਰਨ Ingrid [es]
 • Ingvald ਉਚਾਰਨ Ingvald [sv]
 • Ingvar ਉਚਾਰਨ Ingvar [sv]
 • Ingvor ਉਚਾਰਨ Ingvor [sv]
 • Iréne ਉਚਾਰਨ Iréne [sv]
 • Irene ਉਚਾਰਨ Irene [es]
 • Isabella ਉਚਾਰਨ Isabella [it]
 • Isabelle ਉਚਾਰਨ Isabelle [fr]
 • Isak ਉਚਾਰਨ Isak [sv]
 • Isidor ਉਚਾਰਨ Isidor [sv]
 • Ivar ਉਚਾਰਨ Ivar [sv]
 • Jack ਉਚਾਰਨ Jack [en]
 • Jacob ਉਚਾਰਨ Jacob [fr]
 • Jakob ਉਚਾਰਨ Jakob [en]
 • James ਉਚਾਰਨ James [en]
 • Jan-Åke ਉਚਾਰਨ Jan-Åke [sv]
 • Jan-Eric ਉਚਾਰਨ Jan-Eric [sv]
 • Jan-Erik ਉਚਾਰਨ Jan-Erik [sv]
 • Jan-Olof ਉਚਾਰਨ Jan-Olof [sv]
 • Jan-Olov ਉਚਾਰਨ Jan-Olov [sv]
 • Jan-Ove ਉਚਾਰਨ Jan-Ove [sv]
 • Jane ਉਚਾਰਨ Jane [en]
 • Janet ਉਚਾਰਨ Janet [en]
 • Janne ਉਚਾਰਨ Janne [fi]
 • Jarl ਉਚਾਰਨ Jarl [no]
 • Jenny ਉਚਾਰਨ Jenny [en]
 • Jens ਉਚਾਰਨ Jens [de]
 • Jerker ਉਚਾਰਨ Jerker [en]
 • Jerry ਉਚਾਰਨ Jerry [en]