ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

förnamn

förnamn ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Olov ਉਚਾਰਨ Olov [sv]
 • Börje ਉਚਾਰਨ Börje [sv]
 • Patrik ਉਚਾਰਨ Patrik [sv]
 • Bertil ਉਚਾਰਨ Bertil [sv]
 • Tommy ਉਚਾਰਨ Tommy [en]
 • Magnus ਉਚਾਰਨ Magnus [no]
 • Kenneth ਉਚਾਰਨ Kenneth [sv]
 • Ingvar ਉਚਾਰਨ Ingvar [sv]
 • Mattias ਉਚਾਰਨ Mattias [sv]
 • Göran ਉਚਾਰਨ Göran [sv]
 • Erik ਉਚਾਰਨ Erik [fi]
 • Nils ਉਚਾਰਨ Nils [sv]
 • Lennart ਉਚਾਰਨ Lennart [de]
 • Carl ਉਚਾਰਨ Carl [en]
 • Rolf ਉਚਾਰਨ Rolf [en]
 • Axel ਉਚਾਰਨ Axel [sv]
 • Roland ਉਚਾਰਨ Roland [en]
 • Simon ਉਚਾਰਨ Simon [de]
 • William ਉਚਾਰਨ William [en]
 • Niklas ਉਚਾਰਨ Niklas [de]
 • Claes ਉਚਾਰਨ Claes [sv]
 • Bror ਉਚਾਰਨ Bror [da]
 • Henry ਉਚਾਰਨ Henry [en]
 • Samuel ਉਚਾਰਨ Samuel [fr]
 • Tobias ਉਚਾਰਨ Tobias [de]
 • Inge ਉਚਾਰਨ Inge [sv]
 • Einar ਉਚਾਰਨ Einar [no]
 • Curt ਉਚਾਰਨ Curt [en]
 • Björn ਉਚਾਰਨ Björn [sv]
 • Kjell ਉਚਾਰਨ Kjell [sv]
 • Torkel ਉਚਾਰਨ Torkel [sv]
 • Jacob ਉਚਾਰਨ Jacob [fr]
 • Tryggve ਉਚਾਰਨ Tryggve [sv]
 • Holmfrid ਉਚਾਰਨ Holmfrid [sv]
 • Tyko ਉਚਾਰਨ Tyko [sv]
 • Thorsten ਉਚਾਰਨ Thorsten [de]
 • Felix ਉਚਾਰਨ Felix [en]
 • Edgar ਉਚਾਰਨ Edgar [en]
 • Esbjörn ਉਚਾਰਨ Esbjörn [sv]
 • Assar ਉਚਾਰਨ Assar [pt]
 • Arvid ਉਚਾਰਨ Arvid [sv]
 • Arnold ਉਚਾਰਨ Arnold [en]
 • Arne ਉਚਾਰਨ Arne [sv]
 • André ਉਚਾਰਨ André [pt]
 • Anders ਉਚਾਰਨ Anders [de]
 • Allan ਉਚਾਰਨ Allan [cy]
 • Alf ਉਚਾਰਨ Alf [en]
 • Albin ਉਚਾਰਨ Albin [pl]
 • Åke ਉਚਾਰਨ Åke [sv]
 • Agne ਉਚਾਰਨ Agne [sv]
 • Adrian ਉਚਾਰਨ Adrian [en]
 • Vilgot ਉਚਾਰਨ Vilgot [sv]
 • Elis ਉਚਾਰਨ Elis [pt]
 • Eddie ਉਚਾਰਨ Eddie [en]
 • Linné ਉਚਾਰਨ Linné [sv]
 • Måns ਉਚਾਰਨ Måns [sv]
 • Gudmund ਉਚਾਰਨ Gudmund [sv]
 • Fritjof ਉਚਾਰਨ Fritjof [sv]
 • Viggo ਉਚਾਰਨ Viggo [sv]
 • Sebastian ਉਚਾਰਨ Sebastian [en]
 • Berndt ਉਚਾਰਨ Berndt [de]
 • Fridolf ਉਚਾਰਨ Fridolf [sv]
 • Roy ਉਚਾਰਨ Roy [en]
 • Jan-Olof ਉਚਾਰਨ Jan-Olof [sv]
 • Ragnvald ਉਚਾਰਨ Ragnvald [sv]
 • Jan-Åke ਉਚਾਰਨ Jan-Åke [sv]
 • Matts ਉਚਾਰਨ Matts [sv]
 • Severin ਉਚਾਰਨ Severin [sv]
 • Nicklas ਉਚਾਰਨ Nicklas [sv]
 • Ronnie ਉਚਾਰਨ Ronnie [en]
 • Halvar ਉਚਾਰਨ Halvar [sv]
 • Konstantin ਉਚਾਰਨ Konstantin [fi]
 • Alexius ਉਚਾਰਨ Alexius [sv]
 • Julius ਉਚਾਰਨ Julius [en]
 • Sven-Erik ਉਚਾਰਨ Sven-Erik [sv]
 • Peder ਉਚਾਰਨ Peder [br]
 • Torvald ਉਚਾਰਨ Torvald [sv]
 • Eugén ਉਚਾਰਨ Eugén [sv]
 • Lars-Göran ਉਚਾਰਨ Lars-Göran [sv]
 • Hilmer ਉਚਾਰਨ Hilmer [de]
 • Ejnar ਉਚਾਰਨ Ejnar [sv]
 • Gotthard ਉਚਾਰਨ Gotthard [de]
 • Niclas ਉਚਾਰਨ Niclas [de]
 • Per-Olof ਉਚਾਰਨ Per-Olof [sv]
 • Kennet ਉਚਾਰਨ Kennet [sv]
 • Enar ਉਚਾਰਨ Enar [sv]
 • Sven-Olof ਉਚਾਰਨ Sven-Olof [sv]
 • Jimmy ਉਚਾਰਨ Jimmy [en]
 • Thure ਉਚਾਰਨ Thure [sv]
 • Gillis ਉਚਾਰਨ Gillis [nl]
 • Micael ਉਚਾਰਨ Micael [pt]
 • Lars-Olof ਉਚਾਰਨ Lars-Olof [sv]
 • Per-Erik ਉਚਾਰਨ Per-Erik [sv]
 • Isidor ਉਚਾਰਨ Isidor [sv]
 • Vallentin ਉਚਾਰਨ Vallentin [sv]
 • Villy ਉਚਾਰਨ Villy [sv]
 • Jerry ਉਚਾਰਨ Jerry [en]
 • Lars-Åke ਉਚਾਰਨ Lars-Åke [sv]
 • Alrik ਉਚਾਰਨ Alrik [sv]
 • Clas ਉਚਾਰਨ Clas [sv]