ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

förnamn

förnamn ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Veine ਉਚਾਰਨ Veine [fr]
 • Eje ਉਚਾਰਨ Eje [da]
 • Hans-Olof ਉਚਾਰਨ Hans-Olof [sv]
 • Ted ਉਚਾਰਨ Ted [en]
 • Jan-Eric ਉਚਾਰਨ Jan-Eric [sv]
 • Hadar ਉਚਾਰਨ Hadar [es]
 • Maurits ਉਚਾਰਨ Maurits [sv]
 • Gunder ਉਚਾਰਨ Gunder [sv]
 • Jan-Ove ਉਚਾਰਨ Jan-Ove [sv]
 • Sven-Olov ਉਚਾਰਨ Sven-Olov [sv]
 • Olaus ਉਚਾਰਨ Olaus [sv]
 • Clarence ਉਚਾਰਨ Clarence [en]
 • Bengt-Göran ਉਚਾਰਨ Bengt-Göran [sv]
 • Henric ਉਚਾਰਨ Henric [sv]
 • Signar ਉਚਾਰਨ Signar [ca]
 • Stanley ਉਚਾਰਨ Stanley [en]
 • Malkolm ਉਚਾਰਨ Malkolm [sv]
 • Sanfrid ਉਚਾਰਨ Sanfrid [sv]
 • Manne ਉਚਾਰਨ Manne [fi]
 • Aldor ਉਚਾਰਨ Aldor [sv]
 • Lambert ਉਚਾਰਨ Lambert [de]
 • Alve ਉਚਾਰਨ Alve [fy]
 • Lars-Eric ਉਚਾਰਨ Lars-Eric [sv]
 • Toivo ਉਚਾਰਨ Toivo [fi]
 • Reino ਉਚਾਰਨ Reino [es]
 • Karl-Gunnar ਉਚਾਰਨ Karl-Gunnar [sv]
 • Eddy ਉਚਾਰਨ Eddy [en]
 • Justus ਉਚਾਰਨ Justus [de]
 • Ellert ਉਚਾਰਨ Ellert [sv]
 • Mickael ਉਚਾਰਨ Mickael [fr]
 • Magni ਉਚਾਰਨ Magni [is]
 • Antonius ਉਚਾਰਨ Antonius [la]
 • Carl-Gustaf ਉਚਾਰਨ Carl-Gustaf [sv]
 • Levin ਉਚਾਰਨ Levin [de]
 • Thorvald ਉਚਾਰਨ Thorvald [no]
 • Hans-Åke ਉਚਾਰਨ Hans-Åke [sv]
 • Carl-Gustav ਉਚਾਰਨ Carl-Gustav [sv]
 • Carl-Axel ਉਚਾਰਨ Carl-Axel [sv]
 • Sigmund ਉਚਾਰਨ Sigmund [de]
 • Daisy ਉਚਾਰਨ Daisy [en]
 • Lill ਉਚਾਰਨ Lill [et]
 • Emerentia ਉਚਾਰਨ Emerentia [sv]
 • Henriette ਉਚਾਰਨ Henriette [no]
 • Kornelia ਉਚਾਰਨ Kornelia [pl]
 • Liisa ਉਚਾਰਨ Liisa [fi]
 • Margareth ਉਚਾਰਨ Margareth [sv]
 • Marja ਉਚਾਰਨ Marja [fi]
 • Ros-Mari ਉਚਾਰਨ Ros-Mari [sv]
 • Else-Marie ਉਚਾਰਨ Else-Marie [sv]
 • Elsi ਉਚਾਰਨ Elsi [fi]
 • Mariette ਉਚਾਰਨ Mariette [fr]
 • Gertie ਉਚਾਰਨ Gertie [sv]
 • Inga-Lena ਉਚਾਰਨ Inga-Lena [sv]
 • Leontina ਉਚਾਰਨ Leontina [ro]
 • Malvina ਉਚਾਰਨ Malvina [fr]
 • Märit ਉਚਾਰਨ Märit [sv]
 • Anna-Maria ਉਚਾਰਨ Anna-Maria [sv]
 • Karola ਉਚਾਰਨ Karola [de]
 • Elvi ਉਚਾਰਨ Elvi [fi]
 • Eira ਉਚਾਰਨ Eira [fi]
 • Aino ਉਚਾਰਨ Aino [fi]
 • Ewa ਉਚਾਰਨ Ewa [pl]
 • Ally ਉਚਾਰਨ Ally [en]
 • Blenda ਉਚਾਰਨ Blenda [pt]
 • Cathrine ਉਚਾਰਨ Cathrine [da]
 • Gully ਉਚਾਰਨ Gully [en]
 • Renée ਉਚਾਰਨ Renée [fr]
 • Marion ਉਚਾਰਨ Marion [en]
 • Borghild ਉਚਾਰਨ Borghild [sv]
 • Ulla-Britta ਉਚਾਰਨ Ulla-Britta [sv]
 • Gärd ਉਚਾਰਨ Gärd [sv]
 • Anna-Carin ਉਚਾਰਨ Anna-Carin [sv]
 • Solbritt ਉਚਾਰਨ Solbritt [sv]
 • Kaarina ਉਚਾਰਨ Kaarina [fi]
 • Vivi-Anne ਉਚਾਰਨ Vivi-Anne [sv]
 • Helmi ਉਚਾਰਨ Helmi [fi]
 • Madelene ਉਚਾਰਨ Madelene [sv]
 • Eva-Marie ਉਚਾਰਨ Eva-Marie [sv]
 • Gullbritt ਉਚਾਰਨ Gullbritt [sv]
 • Elaine ਉਚਾਰਨ Elaine [en]
 • Ursula ਉਚਾਰਨ Ursula [en]
 • Annikki ਉਚਾਰਨ Annikki [fi]
 • Eufemia ਉਚਾਰਨ Eufemia [gl]
 • Gunda ਉਚਾਰਨ Gunda [sv]
 • Lizzie ਉਚਾਰਨ Lizzie [en]
 • Gullvi ਉਚਾਰਨ Gullvi [sv]
 • Ulrica ਉਚਾਰਨ Ulrica [sv]
 • Judith ਉਚਾਰਨ Judith [en]
 • Anne-Charlotte ਉਚਾਰਨ Anne-Charlotte [sv]
 • Therése ਉਚਾਰਨ Therése [sv]
 • Viviann ਉਚਾਰਨ Viviann [sv]
 • Axelia ਉਚਾਰਨ Axelia [sv]
 • Marjatta ਉਚਾਰਨ Marjatta [fi]
 • Adelia ਉਚਾਰਨ Adelia [sv]
 • Eva-Lotta ਉਚਾਰਨ Eva-Lotta [sv]
 • Davida ਉਚਾਰਨ Davida [sv]
 • Juliana ਉਚਾਰਨ Juliana [es]
 • Vendla ਉਚਾਰਨ Vendla [sv]
 • Vivian ਉਚਾਰਨ Vivian [en]
 • Synnöve ਉਚਾਰਨ Synnöve [sv]