ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

förnamn

förnamn ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Vilhelmina ਉਚਾਰਨ Vilhelmina [sv]
 • Anette ਉਚਾਰਨ Anette [en]
 • Gunnel ਉਚਾਰਨ Gunnel [sv]
 • Valborg ਉਚਾਰਨ Valborg [sv]
 • Gunvor ਉਚਾਰਨ Gunvor [sv]
 • Brita ਉਚਾਰਨ Brita [pt]
 • Teresia ਉਚਾਰਨ Teresia [sv]
 • Gunhild ਉਚਾਰਨ Gunhild [sv]
 • Charlotta ਉਚਾਰਨ Charlotta [en]
 • Gunborg ਉਚਾਰਨ Gunborg [sv]
 • Berit ਉਚਾਰਨ Berit [sv]
 • Monica ਉਚਾਰਨ Monica [en]
 • Cecilia ਉਚਾਰਨ Cecilia [en]
 • Yvonne ਉਚਾਰਨ Yvonne [en]
 • Barbro ਉਚਾਰਨ Barbro [sv]
 • Britt ਉਚਾਰਨ Britt [sv]
 • Gunilla ਉਚਾਰਨ Gunilla [sv]
 • Ingegärd ਉਚਾਰਨ Ingegärd [sv]
 • Ingegerd ਉਚਾਰਨ Ingegerd [sv]
 • Linnea ਉਚਾਰਨ Linnea [fi]
 • Margit ਉਚਾਰਨ Margit [sv]
 • Christina ਉਚਾਰਨ Christina [en]
 • Marie ਉਚਾਰਨ Marie [en]
 • Viktoria ਉਚਾਰਨ Viktoria [sv]
 • Elisabet ਉਚਾਰਨ Elisabet [sv]
 • Kerstin ਉਚਾਰਨ Kerstin [sv]
 • Elisabeth ਉਚਾਰਨ Elisabeth [en]
 • Karin ਉਚਾਰਨ Karin [sv]
 • Birgitta ਉਚਾਰਨ Birgitta [sv]
 • Birgit ਉਚਾਰਨ Birgit [sv]
 • Anneli ਉਚਾਰਨ Anneli [fi]
 • Gerd ਉਚਾਰਨ Gerd [ca]
 • Madeleine ਉਚਾਰਨ Madeleine [en]
 • Solveig ਉਚਾਰਨ Solveig [fr]
 • Ellen ਉਚਾਰਨ Ellen [en]
 • Edward ਉਚਾਰਨ Edward [en]
 • Elvin ਉਚਾਰਨ Elvin [sv]
 • Tim ਉਚਾਰਨ Tim [en]
 • Hampus ਉਚਾਰਨ Hampus [sv]
 • Mohammed ਉਚਾਰਨ Mohammed [en]
 • Milton ਉਚਾਰਨ Milton [en]
 • Sigge ਉਚਾਰਨ Sigge [sv]
 • Elton ਉਚਾਰਨ Elton [sv]
 • Casper ਉਚਾਰਨ Casper [en]
 • Kevin ਉਚਾਰਨ Kevin [en]
 • Jonathan ਉਚਾਰਨ Jonathan [en]
 • Wilmer ਉਚਾਰਨ Wilmer [sv]
 • Neo ਉਚਾਰਨ Neo [en]
 • Noah ਉਚਾਰਨ Noah [de]
 • Alvin ਉਚਾਰਨ Alvin [hu]
 • Rasmus ਉਚਾਰਨ Rasmus [da]
 • Elliot ਉਚਾਰਨ Elliot [en]
 • Melvin ਉਚਾਰਨ Melvin [en]
 • Freja ਉਚਾਰਨ Freja [no]
 • Leia ਉਚਾਰਨ Leia [pt]
 • Aina ਉਚਾਰਨ Aina [ca]
 • Agneta ਉਚਾਰਨ Agneta [sv]
 • Josefin ਉਚਾਰਨ Josefin [sv]
 • Rebecca ਉਚਾਰਨ Rebecca [en]
 • Frida ਉਚਾਰਨ Frida [sv]
 • Hedvig ਉਚਾਰਨ Hedvig [hu]
 • Ronja ਉਚਾਰਨ Ronja [fi]
 • Elina ਉਚਾਰਨ Elina [fi]
 • Majken ਉਚਾਰਨ Majken [sv]
 • Sigrid ਉਚਾਰਨ Sigrid [da]
 • Annie ਉਚਾਰਨ Annie [en]
 • Hilma ਉਚਾਰਨ Hilma [pt]
 • vilda ਉਚਾਰਨ vilda [sv]
 • Hilda ਉਚਾਰਨ Hilda [en]
 • Joline ਉਚਾਰਨ Joline [sv]
 • Melissa ਉਚਾਰਨ Melissa [en]
 • Svea ਉਚਾਰਨ Svea [sv]
 • Märta ਉਚਾਰਨ Märta [no]
 • Ingrid ਉਚਾਰਨ Ingrid [es]
 • Emmy ਉਚਾਰਨ Emmy [en]
 • Stina ਉਚਾਰਨ Stina [sv]
 • Livia ਉਚਾਰਨ Livia [it]
 • Nathalie ਉਚਾਰਨ Nathalie [nl]
 • Emelie ਉਚਾਰਨ Emelie [sv]
 • tindra ਉਚਾਰਨ tindra [sv]
 • Edith ਉਚਾਰਨ Edith [en]
 • liv ਉਚਾਰਨ liv [sv]
 • Tilda ਉਚਾਰਨ Tilda [fi]
 • Filippa ਉਚਾਰਨ Filippa [sv]
 • Siri ਉਚਾਰਨ Siri [en]
 • meja ਉਚਾਰਨ meja [sv]
 • Lovisa ਉਚਾਰਨ Lovisa [sv]
 • Inez ਉਚਾਰਨ Inez [es]
 • Thea ਉਚਾਰਨ Thea [en]
 • Tyra ਉਚਾਰਨ Tyra [sv]
 • Isabella ਉਚਾਰਨ Isabella [it]
 • Tuva ਉਚਾਰਨ Tuva [sv]
 • moa ਉਚਾਰਨ moa [gl]
 • Astrid ਉਚਾਰਨ Astrid [sv]
 • Alicia ਉਚਾਰਨ Alicia [en]
 • Lilly ਉਚਾਰਨ Lilly [en]
 • Isabelle ਉਚਾਰਨ Isabelle [fr]
 • Olivia ਉਚਾਰਨ Olivia [en]
 • Nellie ਉਚਾਰਨ Nellie [en]
 • Wilma ਉਚਾਰਨ Wilma [en]