ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

főnév

főnév ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Costa Rica ਉਚਾਰਨ
  Costa Rica [es]
 • India ਉਚਾਰਨ
  India [en]
 • est ਉਚਾਰਨ
  est [fr]
 • Paraguay ਉਚਾਰਨ
  Paraguay [en]
 • Linux ਉਚਾਰਨ
  Linux [en]
 • Ecuador ਉਚਾਰਨ
  Ecuador [es]
 • Granada ਉਚਾਰਨ
  Granada [es]
 • Liechtenstein ਉਚਾਰਨ
  Liechtenstein [de]
 • laptop ਉਚਾਰਨ
  laptop [en]
 • robot ਉਚਾਰਨ
  robot [en]
 • Puerto Rico ਉਚਾਰਨ
  Puerto Rico [es]
 • Magyarország ਉਚਾਰਨ
  Magyarország [hu]
 • hold ਉਚਾਰਨ
  hold [en]
 • Simon ਉਚਾਰਨ
  Simon [fr]
 • Jamaica ਉਚਾਰਨ
  Jamaica [en]
 • só ਉਚਾਰਨ
  [pt]
 • Jersey ਉਚਾਰਨ
  Jersey [en]
 • Guyana ਉਚਾਰਨ
  Guyana [en]
 • Uganda ਉਚਾਰਨ
  Uganda [en]
 • java ਉਚਾਰਨ
  java [en]
 • macska ਉਚਾਰਨ
  macska [hu]
 • Belgium ਉਚਾਰਨ
  Belgium [en]
 • lift ਉਚਾਰਨ
  lift [en]
 • Kenya ਉਚਾਰਨ
  Kenya [en]
 • marketing ਉਚਾਰਨ
  marketing [en]
 • Mauritius ਉਚਾਰਨ
  Mauritius [en]
 • WC ਉਚਾਰਨ
  WC [fr]
 • strand ਉਚਾਰਨ
  strand [en]
 • Győr ਉਚਾਰਨ
  Győr [hu]
 • Haiti ਉਚਾਰਨ
  Haiti [en]
 • spin ਉਚਾਰਨ
  spin [en]
 • fax ਉਚਾਰਨ
  fax [en]
 • Guernsey ਉਚਾਰਨ
  Guernsey [en]
 • hétfő ਉਚਾਰਨ
  hétfő [hu]
 • péntek ਉਚਾਰਨ
  péntek [hu]
 • Brunei ਉਚਾਰਨ
  Brunei [en]
 • szerda ਉਚਾਰਨ
  szerda [hu]
 • csütörtök ਉਚਾਰਨ
  csütörtök [hu]
 • kedd ਉਚਾਰਨ
  kedd [hu]
 • Belize ਉਚਾਰਨ
  Belize [en]
 • Omán ਉਚਾਰਨ
  Omán [es]
 • Pécs ਉਚਾਰਨ
  Pécs [hu]
 • Kiribati ਉਚਾਰਨ
  Kiribati [en]
 • Gergely ਉਚਾਰਨ
  Gergely [hu]
 • Katar ਉਚਾਰਨ
  Katar [de]
 • sör ਉਚਾਰਨ
  sör [hu]
 • energia ਉਚਾਰਨ
  energia [it]
 • Vanuatu ਉਚਾਰਨ
  Vanuatu [es]
 • mag ਉਚਾਰਨ
  mag [de]
 • Montserrat ਉਚਾਰਨ
  Montserrat [ca]
 • leander ਉਚਾਰਨ
  leander [en]
 • sziget ਉਚਾਰਨ
  sziget [hu]
 • profit ਉਚਾਰਨ
  profit [en]
 • arc ਉਚਾਰਨ
  arc [en]
 • Sierra Leone ਉਚਾਰਨ
  Sierra Leone [en]
 • modem ਉਚਾਰਨ
  modem [en]
 • diploma ਉਚਾਰਨ
  diploma [en]
 • Eritrea ਉਚਾਰਨ
  Eritrea [es]
 • guru ਉਚਾਰਨ
  guru [pl]
 • Lesotho ਉਚਾਰਨ
  Lesotho [en]
 • benzin ਉਚਾਰਨ
  benzin [de]
 • paillette ਉਚਾਰਨ
  paillette [fr]
 • Saint Lucia ਉਚਾਰਨ
  Saint Lucia [en]
 • Gerbera ਉਚਾਰਨ
  Gerbera [es]
 • Irán ਉਚਾਰਨ
  Irán [es]
 • Kuba ਉਚਾਰਨ
  Kuba [de]
 • Zambia ਉਚਾਰਨ
  Zambia [en]
 • som ਉਚਾਰਨ
  som [da]
 • mese ਉਚਾਰਨ
  mese [it]
 • Luxemburg ਉਚਾਰਨ
  Luxemburg [de]
 • Biblia ਉਚਾਰਨ
  Biblia [es]
 • liter ਉਚਾਰਨ
  liter [en]
 • alkohol ਉਚਾਰਨ
  alkohol [de]
 • teste ਉਚਾਰਨ
  teste [pt]
 • Malawi ਉਚਾਰਨ
  Malawi [pt]
 • székely ਉਚਾਰਨ
  székely [hu]
 • Niue ਉਚਾਰਨ
  Niue [en]
 • indium ਉਚਾਰਨ
  indium [en]
 • Gambia ਉਚਾਰਨ
  Gambia [lb]
 • kenyér ਉਚਾਰਨ
  kenyér [hu]
 • fórum ਉਚਾਰਨ
  fórum [pt]
 • pixel ਉਚਾਰਨ
  pixel [en]
 • turista ਉਚਾਰਨ
  turista [es]
 • Grönland ਉਚਾਰਨ
  Grönland [de]
 • figura ਉਚਾਰਨ
  figura [la]
 • mobiltelefon ਉਚਾਰਨ
  mobiltelefon [sv]
 • fermium ਉਚਾਰਨ
  fermium [fr]
 • menta ਉਚਾਰਨ
  menta [es]
 • terbium ਉਚਾਰਨ
  terbium [en]
 • kan ਉਚਾਰਨ
  kan [da]
 • farkas ਉਚਾਰਨ
  farkas [hu]
 • len ਉਚਾਰਨ
  len [cs]
 • híd ਉਚਾਰਨ
  híd [hu]
 • gallium ਉਚਾਰਨ
  gallium [en]
 • Tonga ਉਚਾਰਨ
  Tonga [es]
 • Nauru ਉਚਾਰਨ
  Nauru [es]
 • Jemen ਉਚਾਰਨ
  Jemen [de]
 • Erdély ਉਚਾਰਨ
  Erdély [hu]
 • hafnium ਉਚਾਰਨ
  hafnium [en]
 • Aruba ਉਚਾਰਨ
  Aruba [es]