ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

főnév

főnév ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Costa Rica ਉਚਾਰਨ Costa Rica [es]
 • India ਉਚਾਰਨ India [en]
 • est ਉਚਾਰਨ est [fr]
 • Paraguay ਉਚਾਰਨ Paraguay [en]
 • Linux ਉਚਾਰਨ Linux [en]
 • Ecuador ਉਚਾਰਨ Ecuador [es]
 • Granada ਉਚਾਰਨ Granada [es]
 • Liechtenstein ਉਚਾਰਨ Liechtenstein [de]
 • laptop ਉਚਾਰਨ laptop [en]
 • robot ਉਚਾਰਨ robot [en]
 • Puerto Rico ਉਚਾਰਨ Puerto Rico [es]
 • Magyarország ਉਚਾਰਨ Magyarország [hu]
 • hold ਉਚਾਰਨ hold [en]
 • Simon ਉਚਾਰਨ Simon [fr]
 • Jamaica ਉਚਾਰਨ Jamaica [en]
 • só ਉਚਾਰਨ [pt]
 • Jersey ਉਚਾਰਨ Jersey [en]
 • macska ਉਚਾਰਨ macska [hu]
 • Uganda ਉਚਾਰਨ Uganda [en]
 • java ਉਚਾਰਨ java [en]
 • Guyana ਉਚਾਰਨ Guyana [en]
 • Belgium ਉਚਾਰਨ Belgium [en]
 • lift ਉਚਾਰਨ lift [en]
 • marketing ਉਚਾਰਨ marketing [en]
 • Kenya ਉਚਾਰਨ Kenya [en]
 • Mauritius ਉਚਾਰਨ Mauritius [en]
 • WC ਉਚਾਰਨ WC [fr]
 • strand ਉਚਾਰਨ strand [en]
 • Haiti ਉਚਾਰਨ Haiti [en]
 • Győr ਉਚਾਰਨ Győr [hu]
 • spin ਉਚਾਰਨ spin [en]
 • fax ਉਚਾਰਨ fax [en]
 • hétfő ਉਚਾਰਨ hétfő [hu]
 • péntek ਉਚਾਰਨ péntek [hu]
 • Guernsey ਉਚਾਰਨ Guernsey [en]
 • szerda ਉਚਾਰਨ szerda [hu]
 • Brunei ਉਚਾਰਨ Brunei [en]
 • csütörtök ਉਚਾਰਨ csütörtök [hu]
 • kedd ਉਚਾਰਨ kedd [hu]
 • Omán ਉਚਾਰਨ Omán [es]
 • Belize ਉਚਾਰਨ Belize [en]
 • Kiribati ਉਚਾਰਨ Kiribati [en]
 • Gergely ਉਚਾਰਨ Gergely [hu]
 • Pécs ਉਚਾਰਨ Pécs [hu]
 • sör ਉਚਾਰਨ sör [hu]
 • energia ਉਚਾਰਨ energia [it]
 • Vanuatu ਉਚਾਰਨ Vanuatu [es]
 • leander ਉਚਾਰਨ leander [en]
 • mag ਉਚਾਰਨ mag [de]
 • arc ਉਚਾਰਨ arc [en]
 • modem ਉਚਾਰਨ modem [en]
 • profit ਉਚਾਰਨ profit [en]
 • Montserrat ਉਚਾਰਨ Montserrat [ca]
 • Sierra Leone ਉਚਾਰਨ Sierra Leone [en]
 • sziget ਉਚਾਰਨ sziget [hu]
 • diploma ਉਚਾਰਨ diploma [en]
 • Eritrea ਉਚਾਰਨ Eritrea [es]
 • guru ਉਚਾਰਨ guru [pl]
 • paillette ਉਚਾਰਨ paillette [fr]
 • benzin ਉਚਾਰਨ benzin [de]
 • Saint Lucia ਉਚਾਰਨ Saint Lucia [en]
 • Irán ਉਚਾਰਨ Irán [es]
 • Lesotho ਉਚਾਰਨ Lesotho [en]
 • Kuba ਉਚਾਰਨ Kuba [de]
 • Biblia ਉਚਾਰਨ Biblia [es]
 • som ਉਚਾਰਨ som [da]
 • Zambia ਉਚਾਰਨ Zambia [en]
 • mese ਉਚਾਰਨ mese [it]
 • Gerbera ਉਚਾਰਨ Gerbera [es]
 • alkohol ਉਚਾਰਨ alkohol [de]
 • Luxemburg ਉਚਾਰਨ Luxemburg [de]
 • liter ਉਚਾਰਨ liter [en]
 • teste ਉਚਾਰਨ teste [pt]
 • Malawi ਉਚਾਰਨ Malawi [pt]
 • indium ਉਚਾਰਨ indium [en]
 • Niue ਉਚਾਰਨ Niue [en]
 • Gambia ਉਚਾਰਨ Gambia [lb]
 • székely ਉਚਾਰਨ székely [hu]
 • kenyér ਉਚਾਰਨ kenyér [hu]
 • fórum ਉਚਾਰਨ fórum [pt]
 • pixel ਉਚਾਰਨ pixel [en]
 • turista ਉਚਾਰਨ turista [es]
 • figura ਉਚਾਰਨ figura [la]
 • Grönland ਉਚਾਰਨ Grönland [de]
 • mobiltelefon ਉਚਾਰਨ mobiltelefon [sv]
 • fermium ਉਚਾਰਨ fermium [fr]
 • menta ਉਚਾਰਨ menta [es]
 • terbium ਉਚਾਰਨ terbium [en]
 • len ਉਚਾਰਨ len [cs]
 • híd ਉਚਾਰਨ híd [hu]
 • farkas ਉਚਾਰਨ farkas [hu]
 • gallium ਉਚਾਰਨ gallium [en]
 • Tonga ਉਚਾਰਨ Tonga [es]
 • kan ਉਚਾਰਨ kan [da]
 • Katar ਉਚਾਰਨ Katar [de]
 • Jemen ਉਚਾਰਨ Jemen [de]
 • Nauru ਉਚਾਰਨ Nauru [es]
 • hafnium ਉਚਾਰਨ hafnium [en]
 • Erdély ਉਚਾਰਨ Erdély [hu]
 • egészség ਉਚਾਰਨ egészség [hu]