ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

feminine

feminine ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • she ਉਚਾਰਨ
  she [en]
 • blanche ਉਚਾਰਨ
  blanche [fr]
 • zona ਉਚਾਰਨ
  zona [es]
 • fraise ਉਚਾਰਨ
  fraise [fr]
 • poire ਉਚਾਰਨ
  poire [fr]
 • она ਉਚਾਰਨ
  она [ru]
 • cette ਉਚਾਰਨ
  cette [fr]
 • jota ਉਚਾਰਨ
  jota [es]
 • Ala ਉਚਾਰਨ
  Ala [es]
 • prdel ਉਚਾਰਨ
  prdel [cs]
 • bouteille ਉਚਾਰਨ
  bouteille [fr]
 • pedra ਉਚਾਰਨ
  pedra [pt]
 • erreur ਉਚਾਰਨ
  erreur [fr]
 • abi ਉਚਾਰਨ
  abi [fi]
 • la pomme ਉਚਾਰਨ
  la pomme [fr]
 • châtaigne ਉਚਾਰਨ
  châtaigne [fr]
 • vu ਉਚਾਰਨ
  vu [fr]
 • zappa ਉਚਾਰਨ
  zappa [it]
 • dinde ਉਚਾਰਨ
  dinde [fr]
 • vendeuse ਉਚਾਰਨ
  vendeuse [fr]
 • Hedwig ਉਚਾਰਨ
  Hedwig [de]
 • tinta ਉਚਾਰਨ
  tinta [scn]
 • parti ਉਚਾਰਨ
  parti [fr]
 • prata ਉਚਾਰਨ
  prata [sv]
 • duda ਉਚਾਰਨ
  duda [hu]
 • duas ਉਚਾਰਨ
  duas [pt]
 • née ਉਚਾਰਨ
  née [fr]
 • היא ਉਚਾਰਨ
  היא [he]
 • gi ਉਚਾਰਨ
  gi [no]
 • supa ਉਚਾਰਨ
  supa [sv]
 • negligente ਉਚਾਰਨ
  negligente [pt]
 • americanada ਉਚਾਰਨ
  americanada [es]
 • la farine ਉਚਾਰਨ
  la farine [fr]
 • capa ਉਚਾਰਨ
  capa [pt]
 • une étoile ਉਚਾਰਨ
  une étoile [fr]
 • sarda ਉਚਾਰਨ
  sarda [eo]
 • Buca ਉਚਾਰਨ
  Buca [it]
 • moutarde ਉਚਾਰਨ
  moutarde [fr]
 • aca ਉਚਾਰਨ
  aca [lmo]
 • Pinay ਉਚਾਰਨ
  Pinay [tl]
 • مؤنث ਉਚਾਰਨ
  مؤنث [ar]
 • matemàtica ਉਚਾਰਨ
  matemàtica [pms]
 • cuca ਉਚਾਰਨ
  cuca [pt]
 • cullera ਉਚਾਰਨ
  cullera [sc]
 • Genna ਉਚਾਰਨ
  Genna [it]
 • épices ਉਚਾਰਨ
  épices [fr]
 • brebei ਉਚਾਰਨ
  brebei [sc]
 • Tabakindustrie ਉਚਾਰਨ
  Tabakindustrie [de]
 • badda ਉਚਾਰਨ
  badda [scn]
 • conca ਉਚਾਰਨ
  conca [it]
 • andada ਉਚਾਰਨ
  andada [pt]
 • domu ਉਚਾਰਨ
  domu [cs]
 • Chère amie ਉਚਾਰਨ
  Chère amie [fr]
 • ancada ਉਚਾਰਨ
  ancada [oc]
 • duas (2) ਉਚਾਰਨ
  duas (2) [sro]
 • lumia ਉਚਾਰਨ
  lumia [scn]
 • acabada ਉਚਾਰਨ
  acabada [es]
 • acostada ਉਚਾਰਨ
  acostada [es]
 • botànica ਉਚਾਰਨ
  botànica [ca]
 • giòbia ਉਚਾਰਨ
  giòbia [sro]
 • nasca ਉਚਾਰਨ
  nasca [scn]
 • supera ਉਚਾਰਨ
  supera [pt]
 • cìcara ਉਚਾਰਨ
  cìcara [vec]
 • briga ਉਚਾਰਨ
  briga [pt]
 • patrola ਉਚਾਰਨ
  patrola [pt]
 • laiterie ਉਚਾਰਨ
  laiterie [fr]
 • une poire ਉਚਾਰਨ
  une poire [fr]
 • scaccia ਉਚਾਰਨ
  scaccia [it]
 • Pache ਉਚਾਰਨ
  Pache [sc]
 • juive ਉਚਾਰਨ
  juive [fr]
 • konina ਉਚਾਰਨ
  konina [pl]
 • tuma ਉਚਾਰਨ
  tuma [scn]
 • paxi ਉਚਾਰਨ
  paxi [sc]
 • Theke ਉਚਾਰਨ
  Theke [de]
 • vucca ਉਚਾਰਨ
  vucca [scn]
 • Vérène ਉਚਾਰਨ
  Vérène [fr]
 • crapa ਉਚਾਰਨ
  crapa [lmo]
 • àcua-de-biri ਉਚਾਰਨ
  àcua-de-biri [sc]
 • krusta ਉਚਾਰਨ
  krusta [lv]
 • Ranza ਉਚਾਰਨ
  Ranza [scn]
 • Berrita ਉਚਾਰਨ
  Berrita [sc]
 • mongeta ਉਚਾਰਨ
  mongeta [sro]
 • Mitza ਉਚਾਰਨ
  Mitza [sc]
 • sedda ਉਚਾਰਨ
  sedda [sc]
 • zita (scn) ਉਚਾਰਨ
  zita (scn) [scn]
 • zrada ਉਚਾਰਨ
  zrada [sk]
 • mincia ਉਚਾਰਨ
  mincia [scn]
 • Jedlice ਉਚਾਰਨ
  Jedlice [pl]
 • corpu•de•conca ਉਚਾਰਨ
  corpu•de•conca [sro]
 • cavagna ਉਚਾਰਨ
  cavagna [scn]
 • Arreiga ਉਚਾਰਨ
  Arreiga [sc]
 • furma ਉਚਾਰਨ
  furma [scn]
 • manu (sicilianu) ਉਚਾਰਨ
  manu (sicilianu) [scn]
 • àcua ਉਚਾਰਨ
  àcua [sc]
 • abètia ਉਚਾਰਨ
  abètia [sc]
 • apixedda ਉਚਾਰਨ
  apixedda [sc]
 • תיירת ਉਚਾਰਨ
  תיירת [he]
 • serviettes hygiéniques ਉਚਾਰਨ
  serviettes hygiéniques [fr]
 • tzucurera ਉਚਾਰਨ
  tzucurera [sro]
 • ànima ਉਚਾਰਨ
  ànima [ca]