ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

food

food ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • banana ਉਚਾਰਨ banana [en]
 • fish ਉਚਾਰਨ fish [en]
 • dessert ਉਚਾਰਨ dessert [en]
 • croissant ਉਚਾਰਨ croissant [fr]
 • tea ਉਚਾਰਨ tea [en]
 • onion ਉਚਾਰਨ onion [en]
 • jalapeño ਉਚਾਰਨ jalapeño [es]
 • scone ਉਚਾਰਨ scone [en]
 • burger ਉਚਾਰਨ burger [en]
 • queso ਉਚਾਰਨ queso [es]
 • ketchup ਉਚਾਰਨ ketchup [en]
 • sushi ਉਚਾਰਨ sushi [es]
 • melk ਉਚਾਰਨ melk [nl]
 • restaurant ਉਚਾਰਨ restaurant [en]
 • hot dog ਉਚਾਰਨ hot dog [en]
 • butter ਉਚਾਰਨ butter [en]
 • gnocchi ਉਚਾਰਨ gnocchi [it]
 • bagel ਉਚਾਰਨ bagel [en]
 • pasta ਉਚਾਰਨ pasta [en]
 • syrup ਉਚਾਰਨ syrup [en]
 • sandwich ਉਚਾਰਨ sandwich [en]
 • sol ਉਚਾਰਨ sol [fr]
 • fish and chips ਉਚਾਰਨ fish and chips [en]
 • menu ਉਚਾਰਨ menu [en]
 • mayo ਉਚਾਰਨ mayo [es]
 • bruschetta ਉਚਾਰਨ bruschetta [it]
 • quinoa ਉਚਾਰਨ quinoa [en]
 • chicken ਉਚਾਰਨ chicken [en]
 • comida ਉਚਾਰਨ comida [es]
 • bread ਉਚਾਰਨ bread [en]
 • hamburger ਉਚਾਰਨ hamburger [en]
 • mais ਉਚਾਰਨ mais [fr]
 • mayonnaise ਉਚਾਰਨ mayonnaise [de]
 • carrot ਉਚਾਰਨ carrot [en]
 • ham ਉਚਾਰਨ ham [en]
 • barbecue ਉਚਾਰਨ barbecue [en]
 • biscuit ਉਚਾਰਨ biscuit [en]
 • pizza ਉਚਾਰਨ pizza [en]
 • spread ਉਚਾਰਨ spread [en]
 • cake ਉਚਾਰਨ cake [en]
 • mango ਉਚਾਰਨ mango [en]
 • sashimi ਉਚਾਰਨ sashimi [ja]
 • flour ਉਚਾਰਨ flour [en]
 • pecan ਉਚਾਰਨ pecan [en]
 • tortilla ਉਚਾਰਨ tortilla [es]
 • toast ਉਚਾਰਨ toast [en]
 • fruit ਉਚਾਰਨ fruit [en]
 • wagyu ਉਚਾਰਨ wagyu [ja]
 • cheese ਉਚਾਰਨ cheese [en]
 • aubergine ਉਚਾਰਨ aubergine [en]
 • chipotle ਉਚਾਰਨ chipotle [en]
 • paprika ਉਚਾਰਨ paprika [en]
 • 寿司 ਉਚਾਰਨ 寿司 [ja]
 • guacamole ਉਚਾਰਨ guacamole [es]
 • gyoza ਉਚਾਰਨ gyoza [ja]
 • taco ਉਚਾਰਨ taco [es]
 • skyr ਉਚਾਰਨ skyr [is]
 • crêpes ਉਚਾਰਨ crêpes [fr]
 • gaseosa ਉਚਾਰਨ gaseosa [es]
 • charcuterie ਉਚਾਰਨ charcuterie [en]
 • sorbet ਉਚਾਰਨ sorbet [pl]
 • pecan pie ਉਚਾਰਨ pecan pie [en]
 • ola ਉਚਾਰਨ ola [es]
 • sir ਉਚਾਰਨ sir [en]
 • quesadilla ਉਚਾਰਨ quesadilla [es]
 • Chardonnay ਉਚਾਰਨ Chardonnay [fr]
 • grits ਉਚਾਰਨ grits [en]
 • butcher ਉਚਾਰਨ butcher [en]
 • baklava ਉਚਾਰਨ baklava [tr]
 • pastéis de nata ਉਚਾਰਨ pastéis de nata [pt]
 • trdelník ਉਚਾਰਨ trdelník [cs]
 • 小米 ਉਚਾਰਨ 小米 [zh]
 • zucchini ਉਚਾਰਨ zucchini [en]
 • coleslaw ਉਚਾਰਨ coleslaw [en]
 • orange juice ਉਚਾਰਨ orange juice [en]
 • mochi ਉਚਾਰਨ mochi [ja]
 • vermelho ਉਚਾਰਨ vermelho [pt]
 • mil ਉਚਾਰਨ mil [es]
 • nigiri-zushi ਉਚਾਰਨ nigiri-zushi [ja]
 • quiche ਉਚਾਰਨ quiche [fr]
 • plate ਉਚਾਰਨ plate [en]
 • smørrebrød ਉਚਾਰਨ smørrebrød [da]
 • spaghetti ਉਚਾਰਨ spaghetti [it]
 • curry ਉਚਾਰਨ curry [en]
 • entrecôte ਉਚਾਰਨ entrecôte [fr]
 • Nestlé ਉਚਾਰਨ Nestlé [de]
 • steak ਉਚਾਰਨ steak [en]
 • mince ਉਚਾਰਨ mince [fr]
 • muesli ਉਚਾਰਨ muesli [nl]
 • Sriracha ਉਚਾਰਨ Sriracha [th]
 • Nutella ਉਚਾਰਨ Nutella [en]
 • gyro ਉਚਾਰਨ gyro [en]
 • McFlurry ਉਚਾਰਨ McFlurry [en]
 • omelette ਉਚਾਰਨ omelette [en]
 • wrap ਉਚਾਰਨ wrap [en]
 • desserts ਉਚਾਰਨ desserts [en]
 • Worcester sauce ਉਚਾਰਨ Worcester sauce [en]
 • Frühstück ਉਚਾਰਨ Frühstück [de]
 • 西瓜 ਉਚਾਰਨ 西瓜 [zh]
 • творог ਉਚਾਰਨ творог [ru]