ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

food

food ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • banana ਉਚਾਰਨ
  banana [en]
 • fish ਉਚਾਰਨ
  fish [en]
 • dessert ਉਚਾਰਨ
  dessert [en]
 • croissant ਉਚਾਰਨ
  croissant [fr]
 • tea ਉਚਾਰਨ
  tea [en]
 • onion ਉਚਾਰਨ
  onion [en]
 • jalapeño ਉਚਾਰਨ
  jalapeño [es]
 • scone ਉਚਾਰਨ
  scone [en]
 • burger ਉਚਾਰਨ
  burger [en]
 • queso ਉਚਾਰਨ
  queso [es]
 • ketchup ਉਚਾਰਨ
  ketchup [en]
 • sushi ਉਚਾਰਨ
  sushi [es]
 • restaurant ਉਚਾਰਨ
  restaurant [en]
 • melk ਉਚਾਰਨ
  melk [nl]
 • gnocchi ਉਚਾਰਨ
  gnocchi [it]
 • butter ਉਚਾਰਨ
  butter [en]
 • hot dog ਉਚਾਰਨ
  hot dog [en]
 • bagel ਉਚਾਰਨ
  bagel [en]
 • pasta ਉਚਾਰਨ
  pasta [en]
 • syrup ਉਚਾਰਨ
  syrup [en]
 • sandwich ਉਚਾਰਨ
  sandwich [fr]
 • bruschetta ਉਚਾਰਨ
  bruschetta [it]
 • quinoa ਉਚਾਰਨ
  quinoa [en]
 • sol ਉਚਾਰਨ
  sol [fr]
 • fish and chips ਉਚਾਰਨ
  fish and chips [en]
 • menu ਉਚਾਰਨ
  menu [en]
 • mayo ਉਚਾਰਨ
  mayo [es]
 • chicken ਉਚਾਰਨ
  chicken [en]
 • bread ਉਚਾਰਨ
  bread [en]
 • comida ਉਚਾਰਨ
  comida [es]
 • mais ਉਚਾਰਨ
  mais [fr]
 • hamburger ਉਚਾਰਨ
  hamburger [en]
 • carrot ਉਚਾਰਨ
  carrot [en]
 • mayonnaise ਉਚਾਰਨ
  mayonnaise [de]
 • pizza ਉਚਾਰਨ
  pizza [en]
 • ham ਉਚਾਰਨ
  ham [en]
 • barbecue ਉਚਾਰਨ
  barbecue [en]
 • biscuit ਉਚਾਰਨ
  biscuit [en]
 • spread ਉਚਾਰਨ
  spread [en]
 • cake ਉਚਾਰਨ
  cake [en]
 • mango ਉਚਾਰਨ
  mango [en]
 • flour ਉਚਾਰਨ
  flour [en]
 • sashimi ਉਚਾਰਨ
  sashimi [ja]
 • pecan ਉਚਾਰਨ
  pecan [en]
 • tortilla ਉਚਾਰਨ
  tortilla [es]
 • wagyu ਉਚਾਰਨ
  wagyu [ja]
 • fruit ਉਚਾਰਨ
  fruit [en]
 • toast ਉਚਾਰਨ
  toast [en]
 • chipotle ਉਚਾਰਨ
  chipotle [en]
 • cheese ਉਚਾਰਨ
  cheese [en]
 • aubergine ਉਚਾਰਨ
  aubergine [en]
 • gyoza ਉਚਾਰਨ
  gyoza [ja]
 • paprika ਉਚਾਰਨ
  paprika [en]
 • skyr ਉਚਾਰਨ
  skyr [is]
 • charcuterie ਉਚਾਰਨ
  charcuterie [en]
 • guacamole ਉਚਾਰਨ
  guacamole [es]
 • 寿司 ਉਚਾਰਨ
  寿司 [ja]
 • crêpes ਉਚਾਰਨ
  crêpes [fr]
 • taco ਉਚਾਰਨ
  taco [es]
 • pastéis de nata ਉਚਾਰਨ
  pastéis de nata [pt]
 • quesadilla ਉਚਾਰਨ
  quesadilla [es]
 • gaseosa ਉਚਾਰਨ
  gaseosa [es]
 • Chardonnay ਉਚਾਰਨ
  Chardonnay [fr]
 • baklava ਉਚਾਰਨ
  baklava [tr]
 • sorbet ਉਚਾਰਨ
  sorbet [pl]
 • mochi ਉਚਾਰਨ
  mochi [ja]
 • trdelník ਉਚਾਰਨ
  trdelník [cs]
 • butcher ਉਚਾਰਨ
  butcher [en]
 • ola ਉਚਾਰਨ
  ola [es]
 • sir ਉਚਾਰਨ
  sir [en]
 • pecan pie ਉਚਾਰਨ
  pecan pie [en]
 • zucchini ਉਚਾਰਨ
  zucchini [en]
 • grits ਉਚਾਰਨ
  grits [en]
 • gyro ਉਚਾਰਨ
  gyro [en]
 • Nestlé ਉਚਾਰਨ
  Nestlé [en]
 • smørrebrød ਉਚਾਰਨ
  smørrebrød [da]
 • coleslaw ਉਚਾਰਨ
  coleslaw [en]
 • McFlurry ਉਚਾਰਨ
  McFlurry [en]
 • spaghetti ਉਚਾਰਨ
  spaghetti [it]
 • 小米 ਉਚਾਰਨ
  小米 [zh]
 • orange juice ਉਚਾਰਨ
  orange juice [en]
 • Sriracha ਉਚਾਰਨ
  Sriracha [th]
 • quiche ਉਚਾਰਨ
  quiche [fr]
 • Nutella ਉਚਾਰਨ
  Nutella [en]
 • plate ਉਚਾਰਨ
  plate [en]
 • vermelho ਉਚਾਰਨ
  vermelho [pt]
 • curry ਉਚਾਰਨ
  curry [en]
 • nigiri-zushi ਉਚਾਰਨ
  nigiri-zushi [ja]
 • entrecôte ਉਚਾਰਨ
  entrecôte [fr]
 • mil ਉਚਾਰਨ
  mil [es]
 • steak ਉਚਾਰਨ
  steak [en]
 • muesli ਉਚਾਰਨ
  muesli [nl]
 • mince ਉਚਾਰਨ
  mince [fr]
 • Ferrero Rocher ਉਚਾਰਨ
  Ferrero Rocher [it]
 • wrap ਉਚਾਰਨ
  wrap [en]
 • Frühstück ਉਚਾਰਨ
  Frühstück [de]
 • Worcester sauce ਉਚਾਰਨ
  Worcester sauce [en]
 • omelette ਉਚਾਰਨ
  omelette [en]
 • desserts ਉਚਾਰਨ
  desserts [en]
 • 西瓜 ਉਚਾਰਨ
  西瓜 [zh]