ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

food ingredients

food ingredients ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 冰糖 ਉਚਾਰਨ 冰糖 [zh]
 • maïzena ਉਚਾਰਨ maïzena [fr]
 • نمک ਉਚਾਰਨ نمک [fa]
 • یخنی ਉਚਾਰਨ یخنی [ur]
 • آنولہ ਉਚਾਰਨ آنولہ [ur]
 • روا ਉਚਾਰਨ روا [fa]
 • بیسن ਉਚਾਰਨ بیسن [ur]
 • بڑا گوشت ਉਚਾਰਨ بڑا گوشت [ur]
 • چھوٹا گوشت ਉਚਾਰਨ چھوٹا گوشت [ur]
 • Guar gum ਉਚਾਰਨ Guar gum [en]
 • خشخش ਉਚਾਰਨ خشخش [ur]
 • زردی ਉਚਾਰਨ زردی [fa]
 • اَجمُود ਉਚਾਰਨ اَجمُود [ur]
 • خَشخَاش ਉਚਾਰਨ خَشخَاش [ur]
 • تُلسی ਉਚਾਰਨ تُلسی [ur]
 • گُڑ ਉਚਾਰਨ گُڑ [ur]
 • سِرکہ ਉਚਾਰਨ سِرکہ [ur]
 • اَمچور ਉਚਾਰਨ اَمچور [ur]
 • کباب چینی ਉਚਾਰਨ کباب چینی [ur]
 • املی ਉਚਾਰਨ املی [ur]
 • ہینگ ਉਚਾਰਨ ہینگ [ur]
 • عرقِ گلاب ਉਚਾਰਨ عرقِ گلاب [ur]
 • کالا نمک ਉਚਾਰਨ کالا نمک [ur]
 • تکّا بوٹی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ تکّا بوٹی [ur] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • سمندری گھاس ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ سمندری گھاس [ur] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • کالاچنا ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ کالاچنا [ur] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • میٹھا تیل ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ میٹھا تیل [ur] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • تل کا تیل ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ تل کا تیل [ur] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • سنگھاڑے کا آٹا ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ سنگھاڑے کا آٹا [ur] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • کالاچھولا ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ کالاچھولا [ur] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ناریل کا تیل ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ناریل کا تیل [ur] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • دھنیےکا تیل ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ دھنیےکا تیل [ur] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • سوکھا پپیتہ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ سوکھا پپیتہ [ur] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • جھٹکے کا گوشت ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ جھٹکے کا گوشت [ur] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • شملے والی مرچ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ شملے والی مرچ [ur] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • کچا پپیتہ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ کچا پپیتہ [ur] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • انار دانہ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ انار دانہ [ur] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • چاندی کا ورق ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ چاندی کا ورق [ur] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • عرق گلاب ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ عرق گلاب [ur] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • کیوڑہ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ کیوڑہ [ur] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • چاول کا آٹا ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ چاول کا آٹا [ur] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • زیتون کا تیل ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ زیتون کا تیل [ur] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • بکرے کاگوشت ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بکرے کاگوشت [ur] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • سرسوں کاتیل ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ سرسوں کاتیل [ur] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • قصوری میتھی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ قصوری میتھی [ur] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • مسکا ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ مسکا [ur] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • حلال گوشت ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ حلال گوشت [ur] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • میتھی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ میتھی [ur] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ