ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

fulfulde

fulfulde ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • mbaalu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mbaalu [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • nagge nge ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nagge nge [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • ngaari ndi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ngaari ndi [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • ngel catel ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ngel catel [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • njawdi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ njawdi [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • yeeso ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yeeso [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ