ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

geographic features in Indonesian

geographic features in Indonesian ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • laut ਉਚਾਰਨ laut [de]
  • gunung ਉਚਾਰਨ gunung [ind]
  • pulau ਉਚਾਰਨ pulau [ind]
  • sungai ਉਚਾਰਨ sungai [ind]
  • lembah ਉਚਾਰਨ lembah [ind]
  • Bukit ਉਚਾਰਨ Bukit [ind]
  • Tanjung ਉਚਾਰਨ Tanjung [ind]
  • teluk ਉਚਾਰਨ teluk [ind]
  • palung ਉਚਾਰਨ palung [ind]
  • ngarai ਉਚਾਰਨ ngarai [ind]