ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

gladness

gladness ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ