ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

good morning

good morning ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ