ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

goodnight

goodnight ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ