ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

habitation

habitation ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ