ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

habitual drunkard

habitual drunkard ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ