ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

haute couture

haute couture ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ